Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Bezpieczeństwo w szkole : materiały dostępne w PBW Nowy Sącz

Wydawnictwa zwarte:

1.Bezpieczeństwo i higiena w szkole : wybór literatury z lat 1993-2001  / oprac. Agata Jabłońska . – Nowy Sacz : PBW
Sygn. T 20 nr 16

2.Człowiek wobec zagrożeń : uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka / Maryla Goszczyńska. - Warszawa : Wydaw. "Zak", 1997
Sygn. 59086

3.Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / red. Tadeusz Siuda. - Warszawa : Ofic. Poligr. "ADAM, 2007
Sygn. 64288

4.Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole, czyli co każdy nauczyciel powinien umieć / red. Teresa Kwiecińska—Kożmińska. – Piła : Pracownia Wyd. –Eduk. K&K, 2004
Sygn. 61829

5.Podręcznik pierwszej pomocy / M. Buchfelder, A. Buchfelder. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2006
Sygn. Cz62245, 64244

Artykuły z czasopism:

 6. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // NAUCZANIE  POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 58-61

 7. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł // LIDER. - 2007, nr 7/8, s. 28-30

 8. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej / Renata Rojtek // REMEDIUM. - 2006, nr 9, s. 24-25

 9. Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztof Kruszko // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 6, s. 38(358)-44(364)

10. Bezpieczeństwo uczniów klas I-III : program / Barbara Kania // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 3-4

11. Bezpieczeństwo w szkole / Irena Dzierzgowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, s. I-VIII
Zawiera : wykaz aktów prawnych regulujących sprawy bezpieczeństwa w szkole, zadania dyrektora szkoły, regulaminy i instrukcje, wewnętrzne regulacje szkolne.

12. Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny / Ewa Żontow // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 1, s. 16-17

13. Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 8-12

14. Bezpieczni i modni - lato / Beata Wabińska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 52-56 Scenariusz przedstawienia

15.Bezpieczny w niebezpiecznym świecie / Barbara Zarzecka // WYCHOWANIE TECHNICZNE. – 1998, nr 2, s. 110-111 Kurs Bezpieczeństwo Życia Codziennego.

16. BHP w pracowni techniki i informatyki / Krzysztof Mincewicz // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2002, nr 3, s. 48-52

17. BHP w procesie nauczania chemii / Piotr Gorczyca i in. // CHEMIA W SZKOLE. - 2006, nr 6, s. 57-62

18. BHP w szkole / Barbara Galant-Rola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 9, s. 18-22

19. Budynki i klasy / Magdalena Daszkiewicz // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 4, s. 34-37

20. Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświaty / Tadeusz Siuda // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 4, s. 45-47

21. Hałas w środowisku szkolnym / Jadwiga Chilmanowicz // NOWE W SZKOLE. -  2001/2002, nr 3, s. 14,15

22. Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/04 / Jolanta Olejko // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 45-47

23. Jak nie stać się ofiarą przestępstwa? / Jacek Pyżalski // EDUKACJA I DIALOG . - 2003, nr 3, s. 48-52

24. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów / Beata Bryś // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 4, s. 17-19

25. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w szkole ? / Lucyna Bojarska, Maciej Osuch // DYREKTOR SZKOŁY -  2007, nr 06, dod. Niezbędnik Dyrektora s. 1-16

26. Jestem bezpieczny / Lidia Gaca // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 37(101)- 43(107)

27. Jestem bezpieczny : program promujący zagadnienia bezpieczeństwa dla klasy I / Jolanta Mroczek, Katarzyna Chadaj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 6, s. 11-13

28. Jestem wzorowym pieszym / Hanna Ozga // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 7/8, s. 10-11

29. Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 3, s. 30-32

30. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla i in. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005,  nr 7-8, s. I-XII wkładka

31. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego.  Cz. 2 / Bożena Dziurla i in. // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2006, nr 2/3, s. 82-86

32. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku
 zorganizowanego. Cz. 3 / Bożena Dziurla i in. // WYCHOWANIE TECHNICZNE W  SZKOLE. - 2006, nr 4/5, s. 64-68

33. Ocena tygodniowego rozkładu lekcji z punktu widzenia wymogów higieny  procesu nauczania / Barbara Ignar-Golinowska, Małgorzata Gajewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 9, s. 22-23

34. Organizowanie różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla i in. // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2005, nr 11, s. 7-9 ; nr 12, s. 4-6

35. Pomoc przedmedyczna w szkole / Wojciech Książek // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 5, s. 24-25

36. Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów / Bożena Krupa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO
 WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 10, s. 36-39

37. Problemy dzieci z "kluczem na szyi" / Anna Filipiak-Siewodnik, Anna Słysz, Paulina Kukorowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 3, s. 62-66

38. Profilaktyka pedagogiczna jako promocja bezpieczeństwa w procesie wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2004, nr 8/9, s. 5-13

39. Projekt "Bezpieczna szkoła" / K.Jokiel, E.Kopiec, L. Ślęczka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 7, s. 44-46

40. Próba opracowania metody higieniczności planu lekcji / Marcelina Jurdziak // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 1, s. 17-22

41. Przedmiotowe uwarunkowania wypadkowości szkolnej / Małgorzata Ostrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 4, s. 12-15

42. Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpieczeństwa i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 9, s. 10-14

43. Przygotowanie planu obrony cywilnej budynku szkoły cz. I / Małgorzata Stachowska // WYCHOWANIE TECHNICZNEw SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 16-21 ; Część II  w nr 3 s. 8-11

44. Ryzyko w szkolnym mundurku / Ryszard Studenski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -  2006, nr 2, s. 119-124

45. Sposób na bezpieczną szkołę / Lucyna Bojarska // NIEBIESKA LINIA. - 2006,  nr 5, s. 3-7

46. Szkolny eksperyment chemiczny w świetle przepisów / Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński // CHEMIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 46-53

47. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 2, s. 13-16

48. Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki - podstawy prawne (cz.I) / Janusz Czarniecki // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 5, s. 46-50

49. Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki - podstawy prawne (cz.II) / Janusz Czarnecki // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 6, s. 44-48

50. Wirtualne dzieci / Ewa Sadowska // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 5, s. 18-20

51. Wybór i przygotowanie miejsca zajęć - cz.I / Kinga Klaś // REMEDIUM. - 2004 , nr 11, s. 13

52. Wybór i przygotowanie miejsca zajęć - cz.II / Kinga Klaś // REMEDIUM. - 2005, nr 1, s. 13

53. Wybór i przygotowanie miejsca zajęć - cz.III / Kinga Klaś // REMEDIUM. -. 2005, nr 3, s. 13

54. Wyjście było zamknięte / Andrzej Bieniak // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE
    . - 2006, nr 2/3, s. 27-30

55. Wykaz aktów prawnych dotyczących stosowania substancji chemicznych w  laboratoriach szkolnych / Małgorzata Majka, Jarosław Wilanowski // CHEMIA  W SZKOLE. - 2007, nr 1, s. 61-64

56. Wypadki z udziałem dzieci w 2005 roku / Mirosława Świdzińska // WYCHOWANIE
 KOMUNIKACYJNE. - 2006, nr 3/4, s. 4-6

57. Wypadkowość na lekcjach wychowania fizycznego w opinii nauczycieli szkół bydgoskich / Małgorzata Ostrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 12, s. 13-19

Konspekty lekcji, testy dla dzieci młodszych (wybór) :

58. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Kraków : "Impuls", 1999
    sygn. 58867, 58868

59. Bezpieczeństwo zabaw zimowych : scenariusze zajęć zintegrownych dla klasy II / Anna Maciocha // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 1, s. 18-19

60. Bezpieczeństwo i zdrowie : test wiadomości i umiejętności dla klasy I / Hanna Borucka, Iwona Marczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 55-58

61. Bezpieczeństwo i …matematyka / Jadwiga Chrostek // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. -  2003, nr 7/9, s. 4-5
Przykłady zajęć, karty pracy dla klas 1-3

62. Bezpiecznie spędzamy czas wolny / Grażyna Łebecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 1998/1999, nr 6 s. 45-48

63. Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz-Szult // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 20-22

64. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. -
    2006, nr 10, s. 37-39

65. Kolorowe znaki drogowe / Renata Kamieniowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. -
 2005, nr 9, s. 28-31 Konspekt zajęć dla przedszkolaków z zakresu edukacji drogowej.

66. Nawyki dla przyszłości Cz.2 / Marta Radwańska, Dorota Wolanin, Dorota Kochan // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 5, s. 34-41 Scenariusz lekcji przyrody nt. sytuacji niebezpiecznych w domu, szkole i na drodze

67. Nie wszystkim dorosłym można zaufać / Agata H. Wiśniewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 3, s. 40-43
Scenariusz lekcji dla klas 1-3 o zachowaniu bezpieczeństwa „Bądź bezpieczny Czerwony Kapturku”.

68.Scenariusz konkursu wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym dla klas 1-3 // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. – 1999, nr 11-12, s. 22-23

69. Temat dnia : moja droga do szkoły / Hanna Ozga //  WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. – 2003, nr 6, s. 10-11
Dla klas 1-3

70. Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 26-27 / konspekt zajęc dla 5-latków "Ty decydujesz - kształtowanie postawy w sytuacji zagrożenia".

71. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w procesie edukacji motoryczno-ruchowej / Lucyna Sobczak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 2, s. 90-95

72. Zadbaj o głos... / Joanna Tomczyk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 40-43

73. Zasady zachowania się podczas pożaru w szkole : propozycja lekcji dla klasy II / Ewa Decyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 12, 16-17

74. Zdrowie, czy nie? / Małgorzata Lykstet, Piotr Lykstet // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2000, nr 1, s. 16-17
Scenariusz krótkiego przedstawienia przygotowanego przez klasę 6 nt. zdrowego odżywiania.

75. Zdrowo i bezpiecznie / Małgorzata Sadlak // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE.  – 2004, nr 6, s.10-11 Testy dla kl. 1,2, 3 szk.pods. z zakresu bezpieczeństwa.

76. Zwiad  drogowy dla uczniów : scenariusz zajęć zintegrowanych ze znajomością zachowania się na drodze w warunkach naturalnych / Krystyna Herbik, Danuta Bogaczyk //  WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2003, nr 3, s. 35-39

Więcej materiałów na temat bezpieczeństwa drogowego można znaleźć w kartotece zagadnieniowej pod hasłem Wychowanie komunikacyjne. Marginalnie potraktowano też zagrożenia związane z oddziaływaniem mediów gyż te zagadnienia można znaleźć w kartotece zagadnieniowej po hasłami: Interenet - zagrożenia, Dziecko - a media

Nowy Sacz 2008, maj, oprac Dorota Lenar

<-- wstecz

 
Projektowanie stron internetowych