Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wybór nowości - kwiecień - maj - czerwiec - 2011 r.

PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA. Sygnatura 
Aronson, Elliot
Człowiek istota społeczna / Elliot Aronson oraz Joshua Aronson; przeł. Józef Radzicki. - Wyd. 12 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 66364
Bąbel, Przemysław
Analiza zachowania od A do Z / Przemysław Bąbel, Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
 cz66353/XX,  66354
Brauns, Axel (1963- )
Barwne cienie i nietoperze : życie w autystycznym świecie / Axel Brauns ; tł. Izabela Czyżewska-Dyrała. -Poznań : Media Rodzina, 2009
 66356
Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Warszawa : Akademia Humanistyczna : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010 cz66434/XXIA, 66435
Davis, Ronald D. (1942- )
Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010
 cz66436/XX, 66437
Dopalacze, narkotyki : niewinny poczatek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe "Lexdruk", 2010 66497, 66498
Dragan, Małgorzata
Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / Małgorzta Dragan. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
 66369
Fronckiewicz, Bożena
Ocena pracy dyrektora, nauczyciela szkoły, placówki : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
  cz66461/XXVI
Gajewska, Grażyna
Wsparcie dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009  
  66479
Gerhardt, Sue
Znaczenie miłości : jak uczucia wpływają na rozwój mózgu / Sue Gerhardt ; ptrzekł. Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 66481
Gołek, Bartłomiej
Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
  66469
Grzelak, Małgorzata
Pomocnik logopedyczny : dla rodziców i dzieci w wieku przedzkolnym utrwalających wymowę głoski z / Małgorzata Grzelak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
  66468
Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 66381
Jarmoszko, Stanisław
Autorytet : kontrowersje i aksjomaty / Stanisław Jarmoszko. - Warszawa : Akademia Humanistyczna, 2010
 66428, 66429, 66430
Kirenko, Janusz
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  66357 
Köhler, Henning (1951- )
O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / Henning Köhler ; z jęz.niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
 66397
Kubacka-Jasiecka, Dorota (1943- )
Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
 66382, 66383
Leahy, Robert L.
Lekarstwo na zmartwienia : jak w siedmiu krokach osiągnąć wewnętrzną harmonię / Robert L. Leahy ; [tł. Sylwia Kuchta, Joaana Jedlińska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 66452
Mandrzejewska-Smól, Iwona
Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010
 66441
McEwan, Elaine K. (1941- )
Jak sobie radzić z nauczycielami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci : [vademecum dyrektora] /Elaine K. MacEwan ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
 66386
Mesjasz, Joanna
Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. - Warszawa : Difin, 2010
 66449
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer,Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010  66462
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010  66463
Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 cz66409/XXXI, 66410
Radziwiłłowicz, Wioletta
Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego : ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Kraków : "Impuls", 2010
 66502, 66503
Rimmland, Bernard
Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimmland ; [tł.Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 66440
Szmidt, Krzysztof J.
ABC kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Diffin, 2010
 66431
Widera-Wysoczańska, Agnieszka
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. - Warszawa : Difin, 2010
 66453
Wycisk, Jowita (1971- )
Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2010
 66455
Zawiślak, Aleksandra
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Aleksandra Zawiślak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 66423
Zimbardo, Philip G. (1933- )
Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip Zimbardo ; przeł. Anna Cybulko [i in.] ; red. nauk. Maria Materska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 66376
Ziółkowska, Beata
Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych / Beata Ziółkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
 66439
 DYDAKTYKA 
Bałutowski, Dawid
Jak oglądać filmy z młodzieżą : film fabularny w psychoterapii, terapii, profilaktyce / Dawid Bałutowski. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010 
 66448
Boczukowa, Beata
Jak kształcić dorosłych : refleksje andragoga / Beata Boczukowa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
 66445
Bogdańska, Teresa
Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych : przewodnik dla logopedów i nauczycieli / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 66451
Boguszewska, Anna
Edukacja plastyczno-muzyczna : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2010
 66508, 66509
Chrzanowska, Iwona
Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 66411
Dzionek, Elżbieta
Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : sceanriusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2010
 cz66504/I, 66505
Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010  66374
Grzybowski, Przemysław Paweł
Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 66406, 66407
Korzon, Aniela
Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka. -Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 66390
Kupisiewicz, Czesław
szkice z dziejów dydaktyki : od starozytności po czasy dzisiejsze / Czesław Kupisiewicz. - Kraków " "Impuls", 2010
 cz66499/XXV, 66500
Kurnicka, Anna
Dzień Europy. Poczta Polska ... Jak to się zaczęło? : scenariusze przedstawień dla gimnazjum i liceum / Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 2009
 66501
Marek, Elżbieta
Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010
 cz66367/II,66368
Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 66375
O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010 cz66458/II
Plummer, Deborah M.
Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie : zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ; [tl. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 66447
Plummer, Deborah M.
Jak kształtować umiejętności społeczne : gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M.Plummer ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 66446
Rokicińska, Iwona
Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010  W nadtyt.: Kwestionariusz zgodny z nową podstawą programową
 cz66365/II, 66366
Sławińska, Małgorzata
Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu / Małgorzata Sławińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 66389
Stasica, Jadwiga
Język polski : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010
 66509
Święcicka,  Justyna
Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2010
 66444 
Witerska, Kamila
Drama na różnych poziomach kształcenia / Kamila Witerska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010
 66438
 INNE 
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni / Bruno Bettelheim ; przeł., wprow., objaśnieniami i posł.opatrzyła Danuta Danek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010
 cz66363/XXXVIII
Bęczkowska, Krystyna
Opowiadania i opowieści dla młodzieży : po roku 1970 / Krystyna Bęczkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 66398
Domosławski, Artur
Kapuściński : non-fiction / Artur Domosławski. - Warszawa : Świat książki, 2010
 66492
Fiske, John
Zrozumieć kulturę popularną / John Fiske. - Kraków : UJ, 2010
 66482
Geje
Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2009
 66379
Handzlik, Marta
Finanse w oświacie / Marta Handzlik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
 cz66378/XXVI
Karciarz, Magdalena
Informacja w Internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 66380
Kodeks
Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji / pod red. Jacka Mazurkiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
 cz66450/XXXI
Lewandowski, Witold M. (1947- )
Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4 uaktual.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010
 66412, cz66413/XLIIIA
Łeńska-Bąk, Katarzyna
O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach : historia kultury sub speciae culinaria / Katarzyna Łeńska-Bąk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010  
  66457
Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2 , Promocja zdrowiaw praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.  66414
Wiśniewski, Janusz Leon
Zbliżenia / Janusz Leon Wisniewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010
 66494

 
Projektowanie stron internetowych