Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Konkurs    Czytam i poznaję historię Sądecczyzny”

Pytanie na miesiąc październik:


Znany sądecki malarz namalował co najmniej dwa portrety prezydenta Nowego Sącza, który w czasie wojny wykazał się niezwykłą odwagą. Gdy w grudniu 1939 roku Niemcy rozkazali mu sporządzić listę zakładników zawierającą nazwiska dziesięciu najszacowniejszych obywateli Nowego Sącza, dziesięć razy wpisał na listę swoje nazwisko. Proszę podać nazwisko artysty i nazwisko prezydenta.

Regulamin konkursu

 Prawidłowa odpowiedź:

Artysta – Bolesław Barbacki
Prezydent  - dr Roman Sichrawa


           W roku 1937 Barbacki otrzymał potwierdzenie srebrnego medalu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie - za portret  dr Romana Sichrawy (w pozie siedzącej). Istnieje jeszcze portret  Sichrawy  (w pozycji stojącej) również z roku 1937.
           W latach 1921-1932 był Sichrawa  prezesem Towarzystwa GimnastycznegoSokół” w Nowym Sączu. W 1932 roku został wykonany portret Romana Sichrawy w mundurze sokolim . Nie jest to typowy portret w stroju organizacyjnym. Artysta jakby „uchwycił” portretowanego prezesa w chwili prywatnej . Mundur rozpięty, sznur będący elementem stroju, rozluźniony. Wyraz twarzy stanowczy, wzrok skierowany w dal.  Kazimierz Golachowski tak pisał o objęciu prezesury przez Romana Sichrawę :  Dr Sichrawa cieszył się w mieście wielkim poważaniem, jako człowiek o wielkiej kulturze umysłowej i towarzyskiej, bardzo dobry mówca, nie zaangażowany silniej politycznie na rzecz żadnego stronnictwa mógł dać „Sokołowi” wiele. To też wybitna jego indywidualność wniosła zaraz do Towarzystwa uspokojenie, kładąc koniec wszelkim fermentom i zdenerwowaniu.1). Z wykształcenia prawnik był m.in. burmistrzem, prezydentem miasta, współzakładał oddział UL w Nowym Sączu, pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Sandecja. W  czasie II wojny zorganizował Konspiracyjny Komitet Pomocy Uchodźcom.
         W latach 1932-1939 prezesem Towarzystwa GimnastycznegoSokół” został Bolesław Barbacki. Utalentowany artysta, wspaniały nauczyciel, założyciel Towarzystwa Dramatycznego  i Szkoły  Przemysłowej Żeńskiej TSL [Towarzystwa Szkoły Ludowej]. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców w Biegonicach pod Nowym Sączem (po wcześniejszym dwukrotnym aresztowaniu za działalność patriotyczną).
         Wychowanie fizyczne było tylko jednym z ubocznych celów tego zasłużonego Towarzystwa – istniejącego w Nowym Sączu od 1887 roku. Głównym zaś było budzenie uświadomienia narodowego i dążenie do niepodległości. Zarówno Sichrawa  jak i Barbacki swoją postawą przez całe życie świadczyli o wierności tym ideałom. Zasługują na pamięć mieszkańców miasta.

1) Golachowski Kazimierz : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887-1937. Nowy Sącz 1937 s. 27

Polecana bibliografia:


Bieniek Józef : Lord znad Dunajca. ALMANACH SĄDECKI 1995 nr 4 s. 34-51

Bolesław Barbacki : 1891-1941 / tekst Maria Teresa Maszczak. Kraków : 1990.

Golachowski Kazimierz : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887-1937. Nowy Sącz 1937 s. 26-29

Bolesław Barbacki (1891-1941) artysta malarz . Oprac. Danielec Wiesław, Stanisław Walczyński [strona poświecona Bolesławowi Barbackiemu]


Laureatem edycji pażdziernikowej Konkursu "Czytam i poznaję historię Sądecczyzny" został Michał Kowalczyk z VI LO w Nowym Sączu.

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych