Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Aktualności

Konkursy przedmiotowe w gimnazjum


Małopolski Konkurs Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2013/2014  

Wykaz lektur

 Autor - tytuł

Wypożyczalnia

/sygnatura/

Czytelnia
1. Hymn o miłości, w : Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wydanie V, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, Kor 13, 1 – 13 (str. 1326 – 1327).
 - dostępna
2. Carlo Cignani, obraz Samson i Dalila, w: Gianni Guadalupi, Arcydzieła sztuki. Świat Biblii w obrazach, Arkady, Warszawa 2003, s. 137.
 - dostępna
3. Romeo i Julia, film, reż. Baz Luhrmann, 1996.
 - -
4. Jerzy Harasymowicz - Broniuszyc, Jej konterfekt XVII, w: Tenże, Wiersze miłosne. Wydawnictwo Literackie Kraków 1979, s. 60.
 33855,33856 dostępna
5. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1982.

 43933,42469-71

38858,31171-175

 dostępna
6. Alessandro D’Avenia, Biała jak mleko czerwona jak krew, Wydawnictwo Znak, Kraków
 - dostępna
7. Józef Baran, Ballada zimowa. w: Tenże, Epifania Słoneczna, Wydawnictwo Arka, Poznań 2009, s. 160.
 - dostępna
8. Eric-Emmanuel Schmitt, Zapasy z życiem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010
 67940,67941 -
   
 ETAP REJONOWY
  

1. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2002.
 50436,35854,62529, 55385,37447
 -
2. Ewa Nowak, Bardzo biała wrona, Wydawnictwo Egmont, Warszawa 2009.
 - dostępna
3. Francesco Petrarca , Sonety do Laury (61), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 22.
 - dostępna
4. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Miłość, w: Antologia poezji polskiej…od średniowiecza do współczesności, Videograf II, Katowice 2007, s. 711.
 - dostępna
5. Agnieszka Osiecka, Na całych jeziorach - ty , w: Tejże, Najpiękniejsze wiersze i piosenki, Wydawnictwo Prószyński i spółka, Warszawa 2010, s.56 .
 - dostępna
6. Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa, w: Strofy kobiet o kobietach, Iskry, Warszawa
1984, s. 208-209.
 - dostępna
7. Theodore Chasseriau, obraz Wenus Anadiomene, w: 100 piękności w malarstwie, Elipsa,Warszawa 2007, s. 24; Andy Warhol, obraz Złota Marylin, w: 100 piękności w malarstwie,
Elipsa, Warszawa 2007, s. 188.
 - dostępna
8. K. I. Gałczyński, Miłość, w: Tenże Zielona gęś, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek, Warszawa 1987.
 46886 dostępna
9. Dziewczyna z perłą, film, reż. Peter Webber, 2003.
 - -
   
 ETAP WOJEWÓDZKI
  
1. Marek Edelman, I była miłość w getcie, Świat Książki, Warszawa 2009.
 65339 -
2. Bolesław Prus, Lalka, Wydawnictwo „Kama”, Warszawa, t. 1-2.
 dostępna, wiele egz.
 -
3. Zaklinacz koni, film, reż. Robert Redford, 1998.
 - -
4. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Wydawnictwo GREG, Kraków
2009.

62873,63246,64515,

65488,55086,55087,55222

 -
5. Stanisław Różewicz, W kalejdoskopie, w: Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi, s. 123-134,Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 - -
6. Ewa Lipska, Język – w: Droga pani Schubert, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, s. 19.
Uwaga! Dopuszcza się inne wydania lektur podanych w wykazie (oprócz Hymnu o miłości
i Sonetu do Laury( 61)).
 - -

Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2013/2014

Etap szkolny i rejonowy:

 Wypożyczalnia

/sygnatura/

Czytelnia
a) podręczniki szkolne do geografii gimnazjum dopuszczone przez MEN

 wybór -
b) atlasy geograficzne do gimnazjum  

c) Flis J. Szkolny słownik geograficzny –różne wydania

 57493,34130,41209,

41210,42084

 dostępna
d) Licińska D. Słownik szkolny. Geografia-człowiek i jego działalność. WSiP Warszawa,
 - dostępna
e) Balon, Desperak J. Tablice geograficzne. Wyd. Park Bielsko Biała
 61984 dostępna
f) Świat w liczbach 2013 Wyd. WSiP Warszawa,
 - -
g) Mały Rocznik Statystyczny 2012, Wyd. GUS Warszawa
 - -
h) Dąbrowska Zaniewicz Z. Geografia Vademecum. egzamin gimnazjalny 2013.Operon Gdynia
 - -
i) Makowski J. Geografia fizyczna świata PWN 2007,

 65328,67225,67648,

63073,67649

 dostępna

j) Wrona J. Geografia ekonomiczna świata. PWE Warszawa
 - -
k) Wrona J. Słownik geografii społeczno-ekonomicznej. Wyd. Uniwersitas Kraków
 - -
l) National Geographic – wersja polska dot. Arktyki i Antarktyki z lat 2008 – 2012
 - dostępne numery czasopisma
Etap wojewódzki:
  
Literatura jak do poprzednich etapów, oraz
a) Geografia fizyczna Polski PWN 2005
 - -
b) Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. PWE 2011
 - -
c) Polska. Geografia atrakcji turystycznych Wyd. Proksenja 2010
 dostępne wyd. z 2005 r. 62018 dostępne wyd. z 2005 r.
’d/Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej PWE 2007 - -
d) strona internetowa WWW.wrotamalopolski.pl - -

Małopolski Konkurs z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2013/2014

Etap szkolny :

 wypożyczalnia

/sygnatura/

czytelnia
Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministerstwo EdukacjiNarodowej na poziomie szkoły gimnazjalnej.
 wybór -
Atlas historyczny : Od starożytności do współczesności,
wyd. Nowa Era
-
 -
Etap rejonowy :
  
Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez MEN na poziomie szkoły gimnazjalnej.
 wybór -
Norman Davies, Boże Igrzysko, tom I, część druga : Życie i śmierć Rzeczypospolitej Polski i Litwy (1569 – 1795), wyd. Znak
 55159,50717,50718 dostępna
Atlas historyczny : Od starożytności do współczesności,
wyd. Nowa Era
 - -
Etap wojewódzki :
  
Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez MEN na poziomie szkoły gimnazjalnej.
 wybór -
Norman Davies, Boże Igrzysko, tom I, część druga : Życie i śmierć Rzeczypospolitej Polski i Litwy (1569 – 1795), wyd. Znak 55159,50717050718 dostępna
 Wielka Historia Polski. T. IV,V,VI
 - -
Atlas historyczny : Od starożytności do współczesności,
wyd. Nowa Era
 - -

Małopolski Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

ETAP SZKOLNY:

Wypożyczalnia

/sygnatura/

Czytelnia
Podręczniki szkolne oraz atlasy i zeszyty ćwiczeń do biologii (kl. I-III), dopuszczone do użytkuszkolnego przez MEN z uwzględnieniem zadań i pytań o charakterze problemowym i twórczym.
wybór
 -
ETAP REJONOWY:
  
• Literatura obowiązująca na etapie szkolnym
  
• Ryszard Aleksandrowicz Mały atlas anatomiczny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2006 ( nie obowiązują nazwy łacińskie)

 61760,63812

67451,67551

67552

 dostępna

ETAP REJONOWY:
  
• Literatura obowiązująca na etapie szkolnym i rejonowym
  
• J.Balerstet , E. Bartnik, E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, K. Sabath, G. Skirmuntt,
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Biologia 2 zakres podstawowy, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2007. Rozdział I – Elementy genetyki str.7-55.

 2641p

2640

 -
• Stanisław Cebrat, Małgorzata Cebrat Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką , Wydawnictwo Kubajak, 2012 r. (rozdziały 1-7, str. 8-73).

 - -

 

Projektowanie stron internetowych