Warto przeczytać

LITERATURA SPECJALISTYCZNA:

Charles Duhigg: Mądrzej, szybciej, lepiej : sekret efektywności. Warszawa: PWN, 2018              

                Nie jest to podręcznik, raczej nietypowy poradnik. Zawiera osiem obszernych opowieści na temat motywacji, pracy w zespole, koncentracji, określania celów, zarządzania kapitałem ludzkim, podejmowania decyzji, pomysłowości (kreatywności) i przyswajania informacji. Całość wieńczy aneks będący przewodnikiem w jaki sposób korzystać z koncepcji zawartych w książce. Podobną rolę pełni skromny indeks rzeczowy. Osoby mające już wiedzę na wyżej wymienione tematy, zwłaszcza jeśli uczą lub zarządzają zespołem ludzkim dzięki tej lekturze mogą skorzystać  i wzbogacić swój zasób przykładów.  Można czytać „od deski do deski” lub wybiórczo.  Obrazowo opisane przykłady skłaniają do refleksji. Szczególnie polecam ostatni rozdział o tym jak szkoła o bardzo słabych wynikach stała się jedną z najlepszych w swoim okręgu. W szkole na dużą skalę korzystano ze zdobyczy technologii informacyjnej, która umożliwiała śledzenie postępów wychowanków w nauczaniu. Zebrane informacje dostępne były dla nauczycieli  i rodziców.  Niestety tych informacji było zbyt dużo a nauczyciele początkowo zbyt rzadko do nich zaglądali.  Dyrektorzy okręgu stworzyli specjalny program naprawczy. Program ten kładł nacisk na zmianę podejścia nauczycieli do podejmowania decyzji edukacyjnych, pedagodzy nauczyli się skutecznie analizować raporty i zestawienia w taki sposób, by wynikały z tego konkretne wnioski do dalszej pracy. Okazało się jednak, że program naprawczy nie zawdzięczał sukcesu tym skądinąd ważnym, użytecznym danym, tylko długopisowi. Ręczne przenoszenie danych z wirtualnych pulpitów na specjalnie założone karty i ich analizowanie, zastanawianie się co można zrobić, aby uczniowie efektywniej uczestniczyli w zajęciach, wymiana doświadczeń, sprawdzanie w praktyce pomysłów przyczyniło się do tego, że uczniowie zaczęli osiągać lepsze wyniki.

                Autor wskazuje jak to się dzieje, że niektórzy ludzie i niektóre organizacje potrafią działać niezwykle skutecznie. Udowadnia opierając się na najnowszych badaniach naukowych z zakresu neurologii, psychologii i ekonomii behawioralnej, jak również na doświadczeniach wybitnych osób z różnych branż, że najbardziej produktywne jednostki oprócz innego sposobu działania, inaczej patrzą na świat i w odmienny sposób podejmują decyzje.
            Steve  Jobs powiedział kiedyś, że najlepszymi twórcami są te osoby, które „myślały o swoich doświadczeniach więcej niż inni”.  Stres i panika nie muszą oznaczać niepowodzenia. Mogą być sprzymierzeńcami, zmuszającymi nas do szukania nowych rozwiązań i do czujności.

Oprac. D.Lenar