Nowości październik 2019

Wybór nowości
październik 2019 r.

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.
1. Ambroziak, Konrad
Nastolatek a depresja: praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży /Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. – Sopot: GWP, 2019
2. Baranowska-Jojko, Ewa
Rozwojowe wzgórze: program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii /Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016
3. Borkowska, Maria
Integracja sensoryczna na co dzień /Maria Borkowska, Kinga Wagh. – Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018
4. Borkowska, Maria
Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka: podstawy neurofizjologiczne /Maria Borkowska. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018
5. Delaney, Tara
101 [sto jeden] ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej /Tara Delaney. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018
6. Dobrowolska, Anna
Kto słucha nie błądzi: zadania doskonalące uwagę i pamięć słuchową dla dzieci w wieku 9-15 lat / Anna Dobrowolska. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017
7. Frisch, Herbert
Terapia manualna: poradnik wykonywania ćwiczeń /Herbert Frisch, Jacques Roex. – Warszawa: PZWL, 2019
8. Goliszek, Piotr T. Red.
Wychowanie patriotyczne /red. Piotr T. Goliszek. – Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2018
9. Hinz, Magdalena. Oprac.
Myślę, rozwiązuję i… wiem!: ćwiczenie korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6 /oprac. Magdalena Hinz. – Wyd. 4. – Gdańsk:Wydawnictwo Harmonia, 2018
10.Hinz, Magdalena. Oprac.
Myślę, rozwiązuję i… wiem!: ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1-3 /oprac. Magdalena Hinz. – Wyd. 4. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2019
11.Ismail, Yasmeen
Narysuje to, co czuję: książka o uczuciach /Yasmeen Ismail. – Warszawa: Wydawnictwo “Nasza Księgarnia”, 2018
12.Kulis, Aleksandra
Terapia zajęciowa dzieci /Aleksandra Kulis i in. – Warszawa: PZWL, 2019
13.Kułakowska, Zofia
Terapia psychomotoryczna dzieci metodą Procus i Block /Zofia Kułakowska, Maria Borkowska, Bożena Zychowicz. – Wyd. 4. – Warszawa: PZWL, 2017
14.Lorens, Roman
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji /Roman Lorens. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
15.Majkowska-Szajer, Dorota
Skok na smog /Dorota Majkowska-Szajer. – Kraków: Znak Emotikon, 2017
16.Mechło, Paulina
Trening intelektu dla dzieci /Paulina Mechło, Roksana Kosmala. – Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2016
17.Mikler-Chwastek, Anna. Red.
Wychowanie i wspieramie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu /red. Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa: Difin, 2017
18.Musiał, Małgorzata
Dobra relacja: skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny /Małgorzata Musiał. – Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2017
19.Ogonowska, Agnieszka
Uzależnienia medialne: uwarunkowania, leczenie, profilaktyka /Agnieszka Ogonowska. – Wyd. 2. – Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2018
20.O`Neil, Tom
Siła małych celów: zasada 1% czyli Jak osiągnąć spektakularne sukcesy dzięki drobnym zmianom /Tom O`Neil. – Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2015
21.Snel, Eline
Moja supermoc: uważność i spokój żabki: historie, gry i zabawy mindfulnes /Eline Snel. – Warszawa: CoJaNaTo, 2018
22.Snel, Eline
Uważność i spokój żabki: ćwiczenia uważności dla dzieci… i ich rodziców /Eline Snel. – Warszawa: CoJaNaTo, 2015
23.Stawiarska, Patrycja
Kierunki współczesnej promocji zdrowia i prewencji zaburzeń: profilaktyka XXI wieku: zagrożenia i wyzwania: teoria i praktyka /Patrycja Stawiarska. – Warszawa: Difin, 2019
24.Wasik, Iwona
Matematyczny trening dla uczniów: zadania i ćwiczenia rozwijające oraz doskonalace myślenie matematyczne /Iwona Wąsik. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2019
25.Zaremba, Danuta
Jak tłumaczyć dzieciom matematykę: poradnik nie tylko dla rodziców / Danuta Zaremba. – Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2014
Inne.
1. Blach, Teresa
Wielka księga wartości: opowiadania o szczerości, tolerancji i innych ważnych sprawach /Teresa Blanch, Anna Gasol; il. Valenti Gubianas. – Warszawa: Wydawnictwo “Nasza księgarnia”, 2018
2. Grabowska-Piatek, Marcelina
Prace ręczne na wiosnę: polska tradycja /Marcelina Grabowska-Piatek. – Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 2016
3. Kapusciński, Ryszard
Podróże z Herodotem /Ryszard Kapuściński. – Warszawa: “Czytelnik”, 2019
4. Mazurek, Henryk
Smog: zagrożenia dla zdrowia czy moda na ekologię? /Henryk Mazurek. – Warszawa: ITEM Publishing, 2018
5. Salamończyk, Monika. Red.
Neonatologia: praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem /red. Monika Salamończyk. – Warszawa: PZWL, 2016
6. Stasiuk, Andrzej
Opowieści galicyjskie /Andrzej Stasiuk. – Wyd. 8. – Wołowiec: “Czarne”, 2016
7. Vorderman, Carol
Biologia, chemia, fizyka – jakie to proste! /Carol Vorderman. – Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013
8. Wójtowicz-Szefler, Małgorzata. Red.
Dzieci przedwcześnie urodzone: mozliwości wsparcia i pomocy /red. Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Warszawa: Difin, 2018
9. Zawadka, Michał
Zarządzanie marzeniami: poezja motywacyjna dla dzieci /Michał Zawadka. – Warszawa: Mind & Dream, 2017

oprac.B.K.