Olga Tokarczuk

                    Zgodnie z życzeniem Państwa, uczestniczących w dotychczasowych spotkaniach dyskusyjnych, organizowanych przez Bibliotekę, już dziś zapraszamy do udziału  w kolejnej dyskusji, którą tym razem zamierzamy poświęcić twórczości Olgi Tokarczuk / o terminie powiadomimy !!!  Osoby  zainteresowane, zachęcamy do lektury opracowań krytycznych, recenzji, wywiadów, rozmów z pisarką… Zamieszczona poniżej literatura  jest dostępna  w czytelni  naszej Biblioteki:

Bagłajewski, Arkadiusz |

Czas pociągu / Arkadiusz Bagłajewski // Fraza . – 2012, nr 4 , s. 104-106

Bienias, Adam |

Zbiorowy portret Olgi Tokarczuk / Adam Bienias // Fraza . – 2012, nr 4, s. 98

 

 

Bolecka, Anna |

Powieści – traktaty / Anna Bolecka // Fraza . – 2012, nr 4,  s. 109- 110

Cyran, Maria |

Bieguni Olgi Tokarczuk – powieść konstelacyjna, alinearna / Maria Cyran                                         // Język Polski w Gimnazjum.- 2009/2010, s.69-73                                                      
Czyżak, Agnieszka |

Smutne historie o umieraniu / Agnieszka Czyżak // Polonistyka. – 2005, nr 10,                                       s. 46-47

Dłuski, Stanisław |

Duchowe centrum, czyli kilka uwag osobistych o opowiadaniu Olgi Tokarczuk / Stanisław Dłuski // Fraza . – 2012, nr 4, s. 101

Dragun, Gabriela

„Chcę być starą, mądrą kobietą”. Afirmacja dojrzałości w prozie – Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk / Gabriela Dragun // W: Egzystencjalne  doświadczenia starości  / pod red. Adriana Glenia. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.-S.103-121

Felski, Wiesław |

O religijności w prozie Olgi Tokarczuk słów kilka / Wiesław Felski // Fraza . – 2012, nr 4,              s. 109-110
Gawłowska, Natalia |

Anomalia, wstręt, fascynacja . O ciele jako obiekcie liminalnym w twórczości Olgi Tokarczuk / Natalia Gawłowska // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 3, s. 32-42

Januszewska, Krystyna |

Gdzie jesteś Olgo? / Krystyna Januszewska // Fraza . – 2012, nr 4, s. 107-108

Jarzębski, Jerzy |

Namiocik bieguna / Jerzy Jarzębski // Fraza . – 2012, nr 4,  s. 102-103
Kofta, Krystyna |

Brand dla Olgi Tokarczuk / Krystyna Kofta // Fraza . – 2012, nr 4, s. 99-100

 

Kula, Edward |

Podróże Olgi Tokarczuk / Edward Kula // Język Polski w Liceum. – 2012/2013,  nr 4, s. 96-104
Kula, Edward |

Wędrować do upadłego : Olga Tokarczuk Bieguni / Edward Kula // Język w Liceum. – 2008/2009, nr 4, s. 91-95
Lachman, Magdalena |

Paradoksy wizerunku / Magdalena Lachman // Fraza . – 2012, nr 4, s. 113-115
Łopata, Andrzej |

Człowiek, Bóg, czas i historia w powieści Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole Średniej . – 1998/1999, nr 3, s. 35-43

Matusiak, Barbara |

Krótka rozprawa: jutro – coś dziś jest, nie będziesz : motyw przemiany w literaturze / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2018, nr 6, s. 16-23

Mocyk, Agnieszka

Osobno. O doświadczaniu starości w prozie Olgi Tokarczuk; od Podróży ludzi Księgi do Anny In w grobowcach świata / Agnieszka Mocyk // // W: Egzystencjalne  doświadczenia starości  / pod red. Adriana Glenia. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.- S.111- 121

Natoniewska, Ewa |

Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy : propozycja metodyczna / Ewa Natoniewska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 1, s. 78-83

Tokarczuk, Olga |

Czasami rozprasza tykanie zegarka: rozmowa z Olgą Tokarczuk / rozm. przepr. Marcin Wilk // Polonistyka. – 2016, nr 1, s.12-14

Tokarczuk, Olga

Palec w soli, czyli krótka historia mojego czytania / Olga Tokarczyk // Fraza.- 2012, nr 4, s.80-90

Wróbel, Iwona

Obrazotwórcze funkcje domu w strukturze powieści ( na przykładzie twórczości Olgi Tokarczuk ) / Iwona Wróbel //W: Horyzonty metodologii : prace teoretyczno – metodologiczne doktorantów literaturoznawców Uniwersytetu Rzeszowskiego / pod redakcją Oksany Weretiuk, Aliny Cybulskiej. – Rzeszów : Biblioteka ” FRAZY”, 2010. – S. 157-174

Zabłocka-Trojnar, Anita |

Klub Książki / Anita Zabłocka-Trojnar // Polonistyka. – 2016, nr 5, s. 52-53

oprac. M.J.N.