Sieć Współpracy

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo
Realizując kierunki polityki oświatowej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach przy współpracy z Burmistrzem Miasta Gorlice zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY, które odbędzie się dn. 30.10.2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela w Gorlicach (ul. Wróblewskiego 10).
Program spotkania:
Sprawy bieżące – funkcjonowanie Sieci Współpracy i Doskonalenia Nauczycieli Bibliotekarzy w roku szkolnym 2019/2020.
„Wstęp do uzależnień behawioralnych – dlaczego czynności uzależniają? Środki psychoaktywne oraz przemoc rówieśnicza”. Zajęcia przeprowadzone będą w ramach kampanii profilaktycznej pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na takie Patoklimaty” . Zajęcia poprowadzi Pan Marek Szczotkowski (pracownik Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, obecnie profilaktyk i edukator, kurator społeczny, opiekun dzieci i młodzieży, instruktor ZHP).
Przerwa kawowa.
Prezentacja nowości książkowych wspierających realizację kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym (profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości).
Bank pomysłów.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie do dn. 28.10.2019
Tel. 18 3521570 , e-mail: bibped@vp.pl

Serdecznie zapraszamy!