STRES PRZEWLEKŁY A WYPALENIE ZAWODOWE. ELEMENTY TRENINGU MINDFULLNESS

Warsztaty poprowadzone przez Panią Bernadettę Bednarczyk przybliżyły zgromadzonym uczestnikom podstawowe informacje na temat skutecznej walki ze stresem  i profilaktyki wypalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań pracy nauczyciela we współczesnej szkole.

W części teoretycznej przedstawione zostały aspekty biologiczne, psychologiczne determinujące zachowanie jednostki narażonej na przewlekły stres. W dalszej części warsztatowej spotkania zaprezentowane zostały oznaki świadczące o wypaleniu zawodowym. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy przeszli do aktywnych ćwiczeń, które były elementem treningu mindfullness. Praca nauczyciela obarczona jest wielorakimi czynnikami stresogennymi, które determinują konieczność ustawicznej pracy nad sobą w celu odbudowania, regeneracji zasobów psychofizycznych człowieka. Liczba uczestników warsztatów uwidoczniła potrzebę tego typu spotkań.

Wyrażamy wdzięczność Pani psycholog Bernadecie Bednarczyk za poświęcony czas i uświadomienie nam, że przewlekły stres niesie ze sobą konsekwencje wpływające na wszystkie sfery naszego życia a samo ustanie stresu nie oznacza samoczynnej regeneracji sił. Należy dołożyć osobistych  starań, aby przezwyciężyć skutki długotrwałego stresu.