Uczmy się języków obcych przez całe życie

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest bardzo popularna. Pokolenie 50-latków w swojej edukacji szkolnej  uczyło się języka rosyjskiego i niemieckiego, a także angielskiego, który był mniej znany w czasach ich młodości. Współczesna młodzież niejednokrotnie nie zdaje sobie sprawy, że świat stoi przed nimi otworem, a bezpłatne nauczanie języków obcych w szkole umożliwia zdobycie “fundamentów językowych”. Niektórzy dobrze wykorzystują tę szansę, ale wielu uczniów marnuje czas przeznaczony na zdobywanie wiedzy. Otwarcie mówią o tym dopiero po ukończeniu szkoły, kiedy wyjeżdżają do pracy lub podróżują po świecie. Małopolski Dzień Uczenia się skłonił uczniów do refleksji i mobilizacji do uczenia się języków obcych nie tylko w szkole, ale też przez całe życie. Spotkanie warsztatowe połączone z konkursem językowym zorganizowała Filia PBW w Gorlicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy – Oddziałem w Nowym Sączu. Składamy podziękowanie Pani Annie Gracy i Pani Małgorzacie Kwiatkowskiej za przygotowanie interesujących prezentacji i zapoznanie nas m.in. z kompetencjami językowymi. Konkurs dla  uczniów ZSE w Gorlicach przygotowała Pani Małgorzata Janusz-Nowicka, natomiast Pani Monika Hudzik zapoznała zebranych z możliwościami “Wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych”. Niech wszystkim nam przyświeca hasło “Uczmy się języków obcych przez całe życie, bo warto”.