“Dobry zwyczaj wypożyczaj” – IV edycja czytelniczego konkursu plastycznego

Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu limanowskiego, które realizują w roku 2019 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, do udziału w IV edycji czytelniczego konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo pod hasłem „Dobry zwyczaj wypożyczaj”.

Konkurs ma na celu popularyzację czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych oraz kreatywności i twórczości plastycznej wśród uczniów, a także włączenie się w realizację założeń „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Regulamin konkursu
Karta uczestnika