II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem oraz Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej zapraszają do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
– młodzież szkół ponadpodstawowych.

Tematem pracy konkursowej ma być plastyczna interpretacja (do wyboru):
– wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück,
– fragmentu prozy poobozowej KL Ravensbrück,
– portretu jednej z więźniarek KL Ravensbrück.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2020 roku – szczegóły w REGULAMINIE KONKURSU.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA