Nie daj szansy AIDS – Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS

W dniu 12 grudnia br. w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej, odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS”.

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży problematyką HIV/AIDS, podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Organizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej we współpracy: ze Starostwem Powiatowym w Limanowej, Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej, Zespołem Szkół Nr 1 w Limanowej.

Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi.

W Konkursie uczestniczyło 27 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych powiatu limanowskiego. Konkurs polegał na napisaniu testu wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Imprezę uświetnili swoją obecnością: Małgorzata Twaróg – z Wydziału Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej, Krystyna Jamróz – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, Małgorzata Golonka – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 oraz Paulina Ablewicz – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej.

Podczas spotkania organizatorzy podziękowali młodzieży za liczny udział w konkursie, zachęcili jednocześnie do dalszego promowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Podziękowania złożono również nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie.

Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS”:

I miejsce – Agnieszka Biedroń – I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej,
II miejsce – Łucja Poręba – Zespół Szkół w Tymbarku,
ex aequo  cztery III miejsca:
III miejsce – Anna Ceklarz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,
III miejsce – Dominik Małgorzata – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej,
III miejsce Katarzyna Król – Zespół Szkół w Tymbarku,
III miejsce – Zofia Wójcik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej.

Fundatorem nagród był Powiat Limanowski.