Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS” – wyniki

W dniu 10 grudnia br. w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS”. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży problematyką HIV/AIDS, podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Limanowej, Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku oraz Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej.

Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi.

W konkursie uczestniczyło 20 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych powiatu limanowskiego. Konkurs polegał na napisaniu testu wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS.

W oczekiwaniu na wyniki pracy Komisji Konkursowej młodzież uczestnicząca w konkursie mogła skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez pracowników Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej. Ponadto Dyrekcja Szkoły zapewniła dużo atrakcji, m.in. projekcję filmów oraz dostęp – pod nadzorem – do strzelnicy sportowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS”:
I miejsceŁucja Poręba – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku,
II miejsceAnna Ceklarz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej,
III miejsceKlaudia Kruczek – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku,
IV miejsceMonika Pawlikowska – Zespół Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej,
V miejsceZofia Wójcik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej,
VI miejsceAnna Filipiak – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej.

Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, laureatom i uczestnikom konkursu wręczyli: Pani Jolanta Dunikowska–Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Pani Krystyna Jamróz – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej.

Organizatorzy podziękowali młodzieży za udział w konkursie, zachęcili jednocześnie do dalszego promowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Podziękowania złożono również nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.