Wyniki etapu powiatowego IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników

W dniu 28 lutego br. w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej został rozegrany etap powiatowy IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.

Tytuły Mistrzów Powiatu wywalczyli:
– w kategorii klas 1-4 – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej w składzie: Oliwia Matląg, Julia Oleksy, Zofia Szkarłat – zdobyła 148 punktów na 150 możliwych,
– w kategorii klas 5-8 – drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie w składzie: Lidia Bąk, Aneta Janas, Marta Janas – uzyskała 135 punktów na 150 możliwych.

Laureaci będą reprezentowali powiat limanowski w półfinale wojewódzkim zaplanowanym na 28 marca br.

WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO – KLASY 1-4
WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO – KLASY 5-8

„Wielka Liga Czytelników” jest projektem mającym na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia, wpisującym się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, będącym również bardzo dobrym
i efektywnym pomysłem na wspólne rodzinne czytanie. Edycja roku szkolnego 2018/2019 jest objęta patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i ma dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs ma kilkuletnią tradycję i z roku na rok skupia coraz większą aktywnie czytającą społeczność – uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców. Według szacunków organizatorów w tegorocznej edycji zostało dotychczas przeczytanych ze zrozumieniem 68469 książek.

Udział w IV „Wielkiej Lidze Czytelników” zadeklarowało 11 placówek oświatowych z terenu powiatu limanowskiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 17 drużyn z 10 szkół podstawowych:

– w kategorii klas 1-4 drużyny:
•    Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku,
•    Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie,
•    Szkoły Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej,
•    Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie,
•    Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szyku,
•    Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej,
•    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczyrzycu,
•    Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie,
•    Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce,
•    Szkoły Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie,

– w kategorii klas 5-8 drużyny:
•    Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie,
•    Szkoły Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej,
•    Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie,
•    Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szyku,
•    Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej,
•    Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie,
•    Szkoły Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie.

Powiatowy test drużynowy pisało 28 lutego br. 49 uczniów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz książki ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Limanowej.

Nad prawidłowym przebiegiem wypełniania testów czuwały dwie Komisje Konkursowe w składzie:

– Agata Jabłońska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu – Filia w Limanowej,
– Zofia Knapik – Zespół Szkół nr 1 w Limanowej,
– Halina Ryś – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej,

– Barbara Wysowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu – Filia w Limanowej,
– Dorota Piórkowska-Zięba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej,
– Lucyna Woźniak – Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

Organizację etapu powiatowego wsparli sponsorzy, którzy ufundowali dla wszystkich uczestników:
FIRMA Tymbark MWS – wodę i soki,
FHU PLASTUŚ z Limanowej – materiały biurowe,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KASZTANEK z Limanowej – słodycze.

Obsługę medialną konkursu zapewnił Portal Limanowa.in.

Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej, jako Koordynator Powiatowy tegorocznej edycji „Wielkiej Ligi Czytelników”, gratuluje wszystkim drużynom wysokich wyników uzyskanych w etapie powiatowym, a Mistrzom Powiatu życzy powodzenia w półfinale.