“Cichociemni”

Zaproszenie do udziału w konkursie historycznym “CICHOCIEMNI”

Pedagogiczna Biblioteka w Nowym Targu, we współpracy z Muzeum Armii Krajowej im. gen Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie i Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Nowym Targu, ogłasza konkurs historyczny poświęcony Cichociemnym, czyli żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy przerzuceni do okupowanej Polski podjęli walkę partyzancką i działalność dywersyjną przeciwko okupantowi niemieckiemu.
Zaproszenie kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który oprócz wiadomości historycznych, pozwoli także poznać rzeczywistość życia w okupowanej Polsce, a nade wszystko przybliży sylwetki żołnierzy, którzy swoją postawą mogą służyć za wzór patriotyzmu i odwagi dla współczesnej młodzieży.
Biblioteka Pedagogiczna będzie także wspierać uczestników konkursu i ich opiekunów poprzez przygotowanie odpowiedniej literatury, dostępnej w czytelni Biblioteki, oraz zorganizowanie w drugiej połowie listopada prelekcji dla uczniów, w czytelni Biblioteki w Nowym Targu , przygotowanej i wygłoszonej przez pracownika Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

FORMULARZ DOT. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH