Czasopisma Academica

Lista czasopism dostępnych w zbiorach Wirtualnej Wypożyczalni Academica

– z uwagi na ogromne zbiory (ponad trzy miliony dostępnych materiałów) Academicy lista nie jest pełna, o konkretne tytuły można pytać na miejscu w bibliotece lub telefonicznie.

Bibliotekoznawstwo – Bibliotekarstwo – Informacja naukowa – Rynek księgarski

 • Biblioteka Analiz
 • Biblioteka Publiczna
 • Biblioteka w Szkole
 • Studia o Książce i Informacji

Oświata – Edukacja – Pedagogika – Wychowanie

 • Biuletyn Historii Wychowania
 • Chowanna
 • Czuwaj
 • Dyrektor Szkoły
 • Edukacja i Dialog
 • Forum Oświatowe
 • Głos Nauczycielski
 • Horyzonty Wychowania
 • Kognitywistyka i Media w Edukacji
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Meritum
 • Nowa szkoła
 • Przegląd Edukacyjny
 • Ruch Pedagogiczny
 • Przegląd oświatowy
 • Szkoła Specjalna
 • Świetlica w Szkole
 • Teraźniejszość Człowiek Edukacja
 • Wychowanie na Co Dzień
 • Katecheta

Pedagogika przedszkolna – Kształcenie wczesnoszkolne

 • Przedszkole
 • Wychowanie w Przedszkolu
 • Życie Szkoły

Pedagogika specjalna – Pedagogika opiekuńcza – Integracja – Pomoc społeczna

 • Integracja
 • Szkoła Specjalna
 • Świat Ciszy
 • Wspólne Tematy

Psychologia

 • Charaktery
 • Czasopismo Psychologiczne
 • Nowiny Psychologiczne
 • Psychologia w Szkole
 • Psychoterapia
 • Kieleckie studia Pedagogiczne i Psychologiczne

Biologia – Metodyka biologia, Przyroda

 • Aura
 • Biologia w Szkole
 • Kosmos : problemy nauk biologicznych
 • Wszechświat

Chemia – Metodyka chemii

 • Chemia w Szkole

Fizyka – Metodyka fizyki

 • Fizyka w Szkole z Astronomią

Geografia – Metodyka geografii

 • Geografia w Szkole

Matematyka – Metodyka matematyki

 • Matematyka
 • Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli

Wychowanie muzyczne

 • Ruch Muzyczny
 • Wychowanie Muzyczne w Szkole

Wychowanie fizyczne – Metodyka w-f – Sport

 • Prace naukowe. Kultura Fizyczna
 • Biology of sport
 • Zdrowie – kultura zdrowotna – edukacja

Resocjalizacja – Niedostosowanie społeczne

 • Niebieska Linia
 • Pedagogika Społeczna
 • Remedium

Andragogika

 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 • Pedagogika Pracy
 • Rocznik Andragogiczny

Polityka społeczna – Praca

 • Energetyka, społeczeństwo, polityka
 • Pedagogika Pracy
 • Polityka Społeczna
 • Problemy Społeczne i ekonomiczne
 • Społeczeństwo i Polityka
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Uzależnienia

 • Alkoholizm i Narkomania
 • Problemy Narkomanii
 • Remedium
 • Serwis Informacyjny Narkomania
 • Świat Problemów

Teatr – Sztuka

 • Didaskalia
 • Dyskurs
 • Teatr

Literatura

 • Akcent
 • Konteksty Kultury
 • Literatura na Świecie
 • Odra
 • Teksty drugie
 • Twórczość
 • Zeszyty Literackie

Językoznawstwo

 • Językoznawstwo
 • Język Polski
 • Konspekt
 • Kwartalnik Polonicum
 • Poradnik Językowy
 • Przegląd Humanistyczny

Języki obce

 • Języki Obce w Szkole

Filozofia

 • Analiza i Egzystencja
 • Filozofia Chrześcijańska
 • Prakseologia
 • Przegląd Humanistyczny
 • Znak

Etyka

 • Annales – Etyka w życiu gospodarczym
 • Etyka
 • Prakseologia

Kultura – Antropologia kultury – Kulturoznawstwo – Etnografia – Sztuka

 • Homo Ludens : czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 • Konteksty : Polska Sztuka Ludowa
 • Kultura Współczesna
 • Przegląd Humanistyczny
 • Znak

Historia – Archiwistyka

 • Arcana
 • Kultura – Historia – Globalizacja
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
 • Mówią Wieki
 • Przegląd Historyczno-Oświatowy
 • Wiadomości historyczne

Religia

 • Katecheta
 • Znak

Media

 • Media – biznes – kultura
 • Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
 • TiK w Edukacji

Informatyka – IT

 • Ekspert: Komputer Świat
 • TIK w edukacji
 • Edukacja – Technika – Informatyka : półrocznik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Turystyka – Krajoznawstwo

 • Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Prawo – Administracja

 • Budownictwo i Prawo
 • Kronika Sejmowa
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Promotor BHP
 • Wydanie specjalne gazety prawnej

Ekonomia

 • Ekonomia
 • Ekonomia i zarządzanie

Popularnonaukowe

 • Sprawy Nauki
 • Świat Nauki

Harcerstwo

 • Czuwaj