Grupa MCHE dla Nauczycieli Bibliotekarzy

Przypominamy Nauczycielom Bibliotekarzom o naszym ostatnim projekcie tj. stworzeniu Społeczności dla Nauczycieli Bibliotekarzy na portalu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Zapraszamy do zgłaszania się!!!

Aby zapisać się do grypy należy wypełnić dokumenty, które znajdziecie tu>>> i dostarczyć je osobiście lub drogą mailową.

Nasze cele to:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w atmosferze prywatności jaką zapewnia portal MCHE

  • polepszenie komunikacji między nauczycielami należącymi do Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Bibliotekarzy

  • promowanie wydarzeń kulturalnych oraz wymiana informacji o nich pomiędzy bibliotekami naszego regionu

  • organizowanie szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń on-line dla Nauczycieli i Bibliotekarzy

  • analiza zapotrzebowania na szkolenia i inne formy aktywności

  • wsparcie dla młodych stażem Nauczycieli Bibliotekarzy

  • wymiana pomiędzy nauczycielami materiałów różnego rodzaju: scenariuszy zajęć, kart pracy itp. – bank dobrych pomysłów i inspiracji

  • tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych i wsparcie merytoryczne w ich realizacji

  • lepszy obieg informacji o ciekawych wydarzeniach w tym różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach