II EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ” OSOBLIWOŚCI MOJEGO REGIONU”

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z Nowego Targu i okolic
do wzięcia udziału w

 II edycji konkursu międzyszkolnego

    „O S O B L I W O Ś C I   M O J E G O  R E G I O N U”

organizowanego przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zdobycia wszechstronnej wiedzy o własnym regionie, wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości, wspieranie kontaktów z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie Spisza, Podhala i Orawy, stworzenie sytuacji wyzwalających w uczniach twórczość, doskonalenie umiejętności korzystaniaz różnych źródeł informacji, ułatwienie dostrzegania znaczenia wartości
własnego regionu i kraju w życiu osobistym oraz kształtowanie  fotograficznych i plastycznych zainteresowań uczniów.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace zostaną eksponowane na okolicznościowej wystawie, zorganizowanej w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są zaświadczenia potwierdzające udział w konkursie. Nauczyciele-opiekunowie uczestników konkursu otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się
z mgr Jagodą Jurkowską, tel./ fax  0182662974/ 692133969,
e-mail: bibpednt@onet.poczta.pl lub jagjur@aol.pl

Zaproszenie do udziału w konkursie
Regulaminu konkursu
Karta zgłoszeniowa 

Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursu

Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Finał Konkursu

Zdjęcia z finału Konkursu