III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU “OSOBLIWOŚCI MOJEGO WOJEWÓDZTWA”

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z województwa małopolskiego
do wzięcia udziału w

III edycji międzyszkolnego konkursu krajoznawczego
OSOBOWOŚCI   MOJEGO   WOJEWÓDZTWA”

organizowanego przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zdobycia wszechstronnej wiedzy o  województwie małopolskim, wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niego wartości, wspieranie kontaktów z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego, stworzenie sytuacji wyzwalających w uczniach twórczość, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz kształtowanie informatycznych, fotograficznych i plastycznych zainteresowań uczniów.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na okolicznościowej wystawie, zorganizowanej w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu.

   Dla wszystkich uczestników przewidziane są zaświadczenia potwierdzające udział
w konkursie.

   Nauczyciele-opiekunowie uczestników konkursu otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z mgr Jagodą Jurkowską, tel./ fax  0182662974/ 692133969, e-mail: bibpednt@onet.poczta.pl lub jagjur@aol.pl

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA