Jan Paweł II – zestawienie bibliograficzne

W setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Senat ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
 
Uchwała przypomina, że “18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – metropolita krakowski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan Paweł II”. “Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! – mówił – (…) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (…) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła” – głosi uchwała.
 
Z tej okazji przedstawiamy do dyspozycji naszych czytelników zestawienie bibliograficzne materiałów (książek, artykułów z czasopism i filmów) dotyczących postaci Papieża Polaka.
 
Mamy nadzieję, że okaże się pomocne 🙂