Kompetencje miękkie cz. 1 – zestawienie bibliograficzne

Przedstawiamy listę książek i artykułów dostępnych w naszej bibliotece, a dotyczących rozwijania kompetencji miękkich. W pierwszej części zestawienia zebrane zostały materiały na temat umiejętności osobistych takich jak : zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, inteligencja emocjonalna, asertywność i kreatywność.

Kompetencje miękki to niezwykle ważny obszar w rozwoju każdego człowieka. W ostatnim czasie zostają one doceniane również przez przyszłych pracodawców , którzy coraz częściej wymagają od swoich pracowników wiedzy i doskonalenia się w tych właśnie dziedzinach. Jednak kompetencje miękkie to nie tylko pomoc w osiąganiu sukcesów w pracy zawodowej ale także w życiu osobistym, związkach czy wychowywaniu dzieci.

Nasza biblioteka posiada szeroki wybór literatury pomocnej w rozwijaniu tychże kompetencji. W kolejnych zestawieniach przedstawimy literaturę na temat umiejętności interpersonalnych jak praca w grupie czy sztuka perswazji.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem i wypożyczenia interesujących Was pozycji. Jak mawiał Benjamin Frankin “Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki”

Link do zestawienia Rozwijanie kompetencji miękkich cz. 1