KONKURS LITERACKI “KSIĄŻKA W MOIM ŻYCIU”

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

FORMULARZ DOT. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WRĘCZENIA NAGRÓD W ZWIĄZKU Z KONKURSEM LITERACKIM “KSIĄŻKA W MOIM ŻYCIU” 

 

Dnia 19 lutego 2016 roku w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w związku z Konkursem Literackim pod hasłem: „Książka w moim życiu”. 
Gospodarzem uroczystości był pracownik biblioteki mgr Robert Piszcz, pomysłodawca i organizator konkursu. Po powitaniu przez niego przybyłych gości głos zabrała mgr Jagoda Jurkowska, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, która krótko omówiła przebieg obrad jury i wypowiedziała się na temat jakości merytorycznej prac konkursowych, wyrażając w imieniu wszystkich członków komisji oceniającej podziw i uznanie wobec twórczości uczniów. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyła się prezentacja trzech różnorodnych pod względem tematycznym i warsztatowym utworów literackich, napisanych przed kilkoma laty przez młodzież szkolną. Ich treść przedstawił pan Robert Piszcz. W dalszej części spotkania miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów. Uczestnicy, których prace nie zostały wyróżnione, również otrzymali pamiątkowy Dyplom za uczestnictwo. Podobnie nauczyciele opiekunowie – oni także uhonorowani zostali Podziękowaniem w formie dyplomu. Kolejny etap uroczystości stanowiła prezentacja prac konkursowych przez osoby, które uzyskały najwyższe miejsce. Gromkie brawa po jej zakończeniu były niezbitym dowodem profesjonalizmu laureatów. Na zakończenie prowadzący spotkanie mgr Robert Piszcz zachęcił dzieci i młodzież do udziału w kolejnych proponowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną konkursach i innych inicjatywach, a także zaproponował wszystkim bieżące śledzenie strony internetowej placówki.
Uroczystość wręczenia nagród uświetniły pamiątkowe zdjęcia, wykonane przez pracownika biblioteki mgra Szczepana Kowalskiego zarówno w czasie nagradzania uczestników, jak i na końcu w ramach wspólnej fotografii. Całość przebiegła w miłej, życzliwej atmosferze, zwieńczonej radością uczniów, nauczycieli i jurorów.

 

W wyniku zapoznania się z utworami literackimi, przesłanymi w związku z konkursem, komisja w składzie:
mgr Jagoda Jurkowska
mgr Monika Dzwolak-Grubarek
mgr Szczepan Kowalski
mgr Robert Piszcz

przyznała miejsca i wyróżnienia następującym uczniom:

a) Grupa wiekowa IV – VI SP:

I miejsce: Weronika Potoczak – Szkoła Podstawowa w Dębnie
II miejsce: Paulina Wróbel – Szkoła Podstawowa w Obidowej
III miejsce: Magdalena Matuszek – Szkoła Podstawowa w Obidowej
wyróżnienie: Agata Błoniarz – Szkoła Podstawowa w Obidowej

b) Grupa wiekowa I – III G:

I miejsce: Natalia Rafacz – Gimnazjum w Cichem
II miejsce: Natalia Króżel – Gimnazjum w Załucznem
III miejsce: Weronika Zarębczan – Gimnazjum w Gronkowie
wyróżnienie: Anna Możdżeń – Gimnazjum w Załucznem

Jury pragnie podkreślić bardzo wysoką jakość merytoryczną przesłanych prac, serdecznie pogratulować laureatom i życzyć sukcesów w kolejnych konkursach.