“Krośnica wczoraj i dziś” – wystawa fotografii i dokumentów

Wystawa fotografii i dokumentów pt. “Krośnica wczoraj i dziś” 

W dniach od 6 do 10 marca 2016 roku w Remizie OSP w Krośnicy wyeksponowana zostanie wystawa fotografii i dokumentów pod hasłem: „Krośnica – wczoraj i dziś”. Celem powyższej inicjatywy jest prezentacja zdjęć i dokumentów Krośnicy, jak również dawnego sprzętu jednostek OSP i jej umundurowania. Materiały te pochodzić będą z prywatnych zbiorów mieszkańców wsi. Na 6 marca planowany jest również wernisaż, w czasie którego uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, związaną z tematem, a także zapoznają się z wynikami konkursu plastycznego „Krośnica wczoraj i dziś”. Wystawa będzie dostępna dla odbiorców przez dwie godziny dziennie. Otwarcie nastąpi 6 marca o godzinie 16.00. Wstęp wolny. 
Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu, jako współorganizator powyższego przedsięwzięcia, serdecznie wszystkich zaprasza do obejrzenia wystawy. Jako pracownicy biblioteki wyrażamy głębokie przekonanie, iż przysporzy ona Państwu wielu doznań artystycznych, a także pogłębi patriotyzm lokalny.

Pisano o tej wystawie na stronie:

Pieniny24

Urzędu Gminy Krościenko n/D 

24tp.pl 

tvpodhale.info 

Znaddunajca.pl