Literatura i Pamięć

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej za przekazane nam bezpłatnie pierwsze trzy egzemplarze książek z serii “Literatura i Pamięć”

Prezentacja serii „Literatura i Pamięć” odbyła się 18 grudnia 2019 roku w rezydencji Prezydenta RP – Belwederze. Prezes Jarosław Szarek podkreślił w swoim wystąpieniu, że badacze w IPN wysoko oceniają znaczenie kultury, czego dowodem jest nowa seria. – Trzeba budować też pomnik literaturze, by młode pokolenie znało opowieść o 1920 roku. (…) Serię stworzyliśmy z myślą zarówno o miłośnikach literatury, jak i pasjonatach historii, jej adresatami są zwłaszcza nauczyciele języka polskiego i nauczyciele historii oraz studenci historii i polonistyki – mówił prezes IPN.

Zapis prezentacji serii wydawniczej na kanale IPNtv

 

Ambicją twórców serii „Literatura i Pamięć” jest ukazywanie szerokiemu gronu czytelników najwybitniejszych autorów i dzieł, które w czasach komunistycznej cenzury nie miały szans na pełne zaistnienie w świadomości społecznej lub które w ramach polityki kulturalnej PRL były przesłaniane stereotypowymi, tendencyjnymi interpretacjami. Wydawnictwo będzie obejmować swoim zakresem nie tylko literaturę XX w., ale również wybrane sylwetki pisarzy, utwory i zjawiska z wcześniejszych okresów, które – zdaniem twórców serii – warte są przypomnienia i nowych odczytań.

Nie można opowiadać dziejów Polski, pomijając ogromną rolę literatury, bez niej są one kalekie i uboższe. Nie można zrozumieć własnej tożsamości bez rozpoznania ducha polskości zapisanego w wybitnych, a czasem zapomnianych, dziełach literackich. Literatura polska, zwłaszcza od epoki zaborów aż do czasów nam najbliższych, rozwijała się w ścisłym związku z dziejami narodu – w kraju, na emigracji, na zesłaniach, w różnych obiegach wydawniczych.

Seria została stworzona z myślą zarówno o miłośnikach literatury, jak i pasjonatach historii. Jej adresatami są zwłaszcza nauczyciele języka polskiego i nauczyciele historii oraz studenci historii i polonistyki. Nauczycielom seria ma pomagać w realizacji nowej podstawy programowej w zakresie przedmiotów humanistycznych. Studentom dostarczać wiedzę poszerzającą horyzonty, a wszystkim czytelnikom – lekturę atrakcyjną i pogłębiającą podstawy duchowej więzi z Ojczyzną.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Wspierania Pamięci Narodowej.

Nasza biblioteka otrzymała już pierwsze trzy tomy serii:

  1. Agnieszka Kowalczyk, Józef Piłsudski pisarz
    Autorka omówiła działalność pisarską Piłsudskiego: od publicystyki i utworów wspomnieniowych po opracowania historyczne i teksty użytkowe, np. rozkazy. Ukazała tradycje literackie, które wpływały na pisarstwo Marszałka, dokonała też analizy jego języka i stylu.
  2. Wojciech Kudyba, Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego
    Autor przedstawił twórczość poetycką Jana Polkowskiego jako ilustrację zaangażowania poety w rzeczywistość Polski od lat sześćdziesiątych XX wieku. Pokazano zarówno odniesienia do historii minionej jak i do wydarzeń, których Polkowski był obserwatorem, a niekiedy także uczestnikiem.
  3. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie, red. Antoni Buchała
    W jedenastu szkicach autorzy omówili wybrane utwory poetów i prozaików polskich XX i XXI wieku: K. Wierzyńskiego, J. Mackiewicza, F. Czarnyszewicza, J. Czapskiego, M. Nowakowskiego, J.M. Rymkiewicza, A. Libery, O. Tokarczuk, A. Stasiuka i W. Wencla, pokazując, w jaki sposób odbiła się w tych dziełach historia Polski.