Materiały ORE dla nauczycieli “Szkół Ćwiczeń”

Przypominamy nauczycielom, że w czytelni naszej biblioteki mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych Ośrodka Rozwoju Edukacji dla nauczycieli Szkół Ćwiczeń.

Szkoły ćwiczeń jest to projekt, którego głównym celem jest przygotowanie założeń prawno-organizacyjnych i finansowych szkół ćwiczeń, a także zaproponowanie przykładowych form i metod pracy umożliwiających utworzenie oraz prowadzenie szkoły jako szkoły ćwiczeń. Tak działająca placówka może stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służyć praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

WYKAZ DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE