Nowy Napis

Pragniemy poinformować naszych czytelników, że w naszej bibliotece dostępne są najnowsze publikacje Instytutu Literatury w tym Kwartalnik Kulturalny “Napis” nr 1/2018 oraz Kwartalnik Kulturalny “Nowy Napis” nr 1-4 /2019

oraz publikacje z Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika Nowy Napis:

 • Jan Błoński  – Język właściwie użyty: szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku

 • Konrad W. Tatarowski, Renata Nolbrzak – Liryka i polityka: Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskóła, Witold Sułkowski – twórczość poetów podziemnego pisma PULS

 • Marek Kochan – Dramaty wybrane

 • Magdalena Śniedziewska – “Nuta autobiograficzna”: o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 • Adam Filas – Tylko prawda jest ciekawa: o twórczości Józefa Mackiewicza

 • Jerzy Sikora – Żywe ryby na piasku: poeci londyńskich “Kontynentów”

 • Wiesław Ratajczak, Jolanta Nawrot – Ocalone, nieuśmierzone…: o twórczości Włodzimierza Odojewskiego

 • Katarzyna Szewczyk-Haake – Moralna strona ludzkiego bytu: o twórczości Józefa Wittlina

 • Dorota Hacek – Topika, tren i tło: o poezji Wojciecha Wencla

 • Zbigniew Chojnowski – Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakiewiczówny

 • Adrian Gleń – Język rzeczywistości: o twórczości Juliana Kornhausera

 • Andrzej Sulikowski – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera

 • Maciej Woźniak – Podróż przez rzeczywistość: o twórczości Marka Nowakowskiego