O filii

HISTORIA BIBLIOTEKI
      Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu jest placówką oświatową wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotek pedagogicznych. Jest jedną z pięciu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Pełni ona funkcje centrum informacyjno – metodycznego dla nauczycieli i wychowawców. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Swym zasięgiem biblioteka obejmuje obszar całego powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

       W bibliotece zatrudnionych jest trzech nauczycieli-bibliotekarzy. Obecnie kierownikiem Filii w Nowym Targu jest mgr Maria Jachymiak.

      Z historii biblioteki:

 • 1950-51 Biblioteka Inspektoratu Szkolnego w Nowym Targu
 • 1951 Ministerstwo Oświaty pismem z dn. 13 II utworzyło krajową sieć 100 bibliotek pedagogicznych
 • 1952 powstanie w Nowym Targu Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej mieszczącej się w budynku Oddziału ZNP
 • 1956 przenosiny Biblioteki do budynku Bursy im. Kostki-Napierskiego
 • 1957 kierownikiem Biblioteki zostaje Irena Słowakiewicz
 • 1960 przejście Biblioteki na własny budżet
 • 1961 wyraźny wzrost księgozbioru, przeprowadzka do budynku SP nr 1
 • 1964 powiększenie kadry – 2 etaty biblioteczne
 • 1968 kierownikiem zostaje Józefa Koszyk
 • 1972 Pedagogiczna Biblioteka uhonorowana zostaje dyplomem za wkład pracy w rozwój i upowszechnianie kultury i oświaty w powiecie
 • 1975 reforma administracyjna – Biblioteka staje się filią PBW w Nowym Sączu
 • 1982 Biblioteka otrzymała nowy lokal w budynku Domu Nauczyciela
 • 1987 kierownikiem zostaje Jadwiga Chowaniec
 • 1991 powstanie Muzeum Oświaty
 • 1993 Biblioteka posiada 4 etaty nauczycieli-bibliotekarzy
 • 1999 reforma administracyjna, zmiana finansowania i organu prowadzącego, choć dalej Biblioteka pozostaje filią PBW w Nowym Sączu
 • 2002 jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu