Ogólnopolski tydzień bibliotek 2009

VI EDYCJA TYGODNIA BIBLIOTEK

Termin: 8-15 maja 2009

Hasło: „Biblioteka to plus”

W 2009 r. TYDZIEŃ BIBLIOTEK odbywać się będzie w dniach 8-15 maja, pod hasłem „Biblioteka to plus”. Hasło VI edycja obchodów Tygodnia Bibliotek  nawiązuje do nazwy projektu rządowego, popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie.
Realizując  formy tegorocznego TYGODNIA podkreślamy to wszystko, co w działalności bibliotek jest korzyścią osobistą dla konkretnego czytelnika, jak i dla najbliższego otoczenia, czy też kraju. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja przyczyni się do wzmocnienia rangi zawodu bibliotekarza i postrzegania biblioteki, jako wielofunkcyjnej placówki, odpowiadającej na współczesne potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne.

Terminarz imprez

Czwartek  14.05.2009

Godz. 11.00       „ Poznajemy warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej”
– zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej poprowadzi mgr Jagoda Jurkowska

Godz. 12.00      II spotkanie w ramach Klubu Miłośników Książki 
– temat wiodący „Moja ulubiona książka/mój ulubiony autor”

Godz. 13.30     rozstrzygnięcie Konkursu Międzyszkolnego „Osobliwości mojego regionu”

Piątek  15.05.2009

Godz. 12.00       ” Szlakiem najciekawszych zabytków Nowego Targu”
– wycieczkę poprowadzi mgr Jagoda Jurkowska

Godz. 13.30       “Prawo oświatowe w pracy nauczyciela-bibliotekarza”
– szkolenie poprowadzi mgr Teresa Waradzyn / Delegatura KO w N. Targu

Godz. 15.00       “30 minut o ofercie mojej biblioteki szkolnej”
– spotkanie nauczycieli – bibliotekarzy

 

         W związku z Tygodniem Bibliotek ogłaszamy abolicję dla czytelników zalegających ze zwrotem książek.  W dniach od 8 do 30 maja czytelnicy, którzy nie zwrócili książek w terminie, będą mogli je oddać bez płacenia regulaminowej  kary.