Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

W roku szkolnym 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. – VADEMECUM NAUCZYCIELA
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. –  ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Materiały:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
Podstawowe​_kierunki​_realizacji​_polityki​_oświatowej​_państwa​_w​_roku​_szkolnym​_2019-2020.docx 0.09MB

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
Podstawowe​_kierunki​_realizacji​_polityki​_oświatowej​_państwa​_w​_roku​_szkolnym​_2019-2020.pdf 0.23MB

Zobacz też: Vademecum Nauczyciela

W roku szkolnym 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci –  ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

4. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego – ZOBACZ