“Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu ” – szkolenie

W dniu 24.X.19 w naszej bibliotece miało miejsce szkolenie “Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu prowadzone przez Panią Iwonę Mazur z  Profilaktyka KIER Kraków.

W szkoleniu uczestniczyło liczne grono nauczycieli, pedagogów szkolnych psychologów i wychowawców placówek oświatowych oraz domów dziecka.

W pierwszej części szkolenia omówione zostały formy przemocy wobec dziecka oraz sposoby diagnozowania przemocy (w tym przemocy psychicznej). Omówiono również czym jest syndrom dziecka maltretowanego oraz „shaken baby syndrom” i “Zespół Munhausena”. Uczestnicy poznali również czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

Po krótkiej dyskusji na omówione wcześniej tematy  – w drugiej części spotkania – przedstawiono aspekty prawne przemocy wobec dzieci:

  • prawa dziecka w Polsce
  • nowelizację ustawy Kodeks Karny

Po zakończeniu części merytorycznej szkolenia uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tematyki szkolenia zaczerpniętymi zarówno z  pracy zawodowej jak i życia osobistego.

Uczestnicy mogli również wypożyczyć lub skorzystać na miejscu ze specjalnie wyselekcjonowanych przez nas materiałów (książek i artykułów z czasopism) dotyczących tematyki “Dziecko krzywdzone”