Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów i wychowawców na szkolenie Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu które odbędzie się  24.X.2019 r.,w godz. 10.00 – 14.00

Zakres tematyczny:

  • Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

  • Formy przemocy wobec dzieci

  • Diagnoza przemocy wobec dzieci

  • Syndrom dziecka maltretowanego – na co muszę zwrócić uwagę: „shaken baby syndrom”, „zespół Munhausena”

  • Diagnoza zachowań uznawanych za maltretowanie psychiczne

  • Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

  • Przemoc wobec dziecka – aspekty prawne

Szkolenie prowadzone jest przez Panią Iwonę Mazur, Profilaktyka KIER Kraków

Aby uczestniczyć w zajęciach należy przesłać lub dostarczyć osobiście kartę zgłoszeniową w terminie do 23.X.2019.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Warsztaty są bezpłatne! Ze względów lokalowych ilość miejsc ograniczona.

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA