WARSZTAT METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U

 ROK SZKOLNY 2009/2010 WYCIECZKA SZKOLENIOWA DO OBUiAD IPN W WIELICZCE

 Szanowne Panie i Panowie
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zaproszenia do udziału w wycieczce szkoleniowej

 Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wycieczkę szkoleniową do Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Wieliczce.

Program wycieczki obejmować będzie uczestnictwo w:

 

  • warsztacie metodycznym pt.„ Zasady i możliwości wykorzystania zbiorów archiwalnych dotyczących historii Podhala” ;
    • lekcji archiwalnej pt. „Co kryją archiwa IPN?” prowadzonej w oparciu o analizę tekstów źródłowych;
    • zwiedzaniu zabytkowego kościółka św. Sebastiana z XVI w.;
    • zwiedzaniu Klasztoru oo. Franciszkanów oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki

 

 

Warsztat będzie prowadzony  przez pracowników Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów: mgr Marcina Kapustę, mgr Annę Czocher oraz mgr Dariusza Gorajczyka. Wymienione osoby posiadają stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów  metodycznych. Zajęcia odbędą się 24.03.2010r., w Oddziałowym  Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Wieliczce w godzinach od 11.00 do 14.30.

Po zakończeniu wycieczki szkoleniowej uczestnicy uzyskają zaświadczenia potwierdzające ich udział w warsztatach. Koszt udziału wynosić będzie 38 złotych.Uzyskane fundusze przeznaczone będą na honorarium dla prowadzących zajęcia, przejazd busem oraz ubezpieczenie.

 

Termin i miejsce spotkania:
24.03.2010r, godz. 9.00, Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu

Zgłoszenie udziału w wycieczce szkoleniowej następuje przez przesłanie Karty Zgłoszenia listownie na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1; faxem pod numer 018 266 29 74, lub drogą elektroniczną: e-mail: bibpednt@poczta.onet.pl  oraz po uiszczeniu wpłaty.

 

Wpłatę oraz zgłoszenia udziału  należy przesłać do 19  marca 2010 roku. Wzór Karty Zgłoszenia znajduje się na stronie Biblioteki Pedagogicznej www.nowytarg.pbwnowysacz.pl. Szczegółowych informacji udziela organizator wycieczki pani mgr Jagoda Jurkowska pod numerem telefonu 0 692 133 969.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA