WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2008/2009

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Szanowne Panie i Panowie
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zaproszenie do udziału w warsztatach metodycznych

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu,  Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na warsztaty metodyczne. Warsztaty odbywać się będą w cyklu czterech spotkań ze specjalistami z Instytutu Pamięci Narodowej oraz z metodykiem i obejmować będą następujące zagadnienia:
1. „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947” (18 marzec 2009r.)
2. „Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej” (25 marzec 2009r.)
3. „Czerwiec 76 – Krok ku wolności” (22 kwiecień 2009r.)
4. „Stan wojenny” (29 kwiecień 2009r.)
Warsztaty będą składały się z dwóch części: teoretycznej, która  prowadzona będzie przez specjalistów z  Instytutu Pamięci Narodowej mgr Dariusza Gorajczyka, mgr Jarosława Szarka i mgr Mateusza Szpytmę oraz praktycznej prowadzonej przez krakowskiego metodyka mgr Grzegorza Szymanowskiego.  Panowie owi posiadają stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów  metodycznych.

   Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w środy, w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, w godzinach od 12 do 16.30. Spotkania zaplanowane są na II połowę marca i kwietnia tj. 18 i 25 marca oraz 22 i 29 kwietnia.

Po zakończeniu całego cyklu spotkań metodycznych uczestnicy uzyskają zaświadczenia potwierdzające ich udział w warsztatach. Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosić będzie 10 złotych. Uzyskane fundusze przeznaczone będą na honorarium dla prowadzących zajęcia.

Zgłoszenie udziału w warsztatach metodycznych następuje przez przesłanie Karty Zgłoszenia listownie na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1; faxem pod numer 018 266 29 74, lub drogą elektroniczną: e-mail: bibpednt@poczta.onet.pl .
Zgłoszenia udziału  należy przesłać do 28 lutego 2009 roku. Szczegółowych informacji udziela kierownik warsztatów pani mgr Jagoda Jurkowska pod numerem telefonu 0 692 133 969.

Zaproszenie do udziału w warsztatach metodycznych

Karta Zgłoszeniowa

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów metodycznych