WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2009/2010

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos – u

Szanowne Panie i Panowie
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zaproszenia do udziału w warsztatach metodycznych

    Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne. W ramach warsztatów odbędą się dwa spotkania, które poprowadził będzie metodyk historii mgr Grzegorz Szymanowski. Swoim zakresem obejmować będą następujące zagadnienia:

1. „Metoda projektu w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie”
(10 luty 2010 r. )
2. „Ikonografia, muzyka i teksty źródłowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie” (24 luty 2010 r. )

Zajęcia  odbędą się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, w godzinach od 14.30 do 16.00.  Po zakończeniu całego cyklu spotkań metodycznych uczestnicy uzyskają zaświadczenia potwierdzające ich udział w warsztatach. Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosić będzie 10 złotych. Uzyskane fundusze przeznaczone będą na honorarium dla prowadzącego zajęcia.

   Zgłoszenie udziału w warsztatach metodycznych następuje przez przesłanie Karty Zgłoszenia listownie na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1; faxem pod numer 018 266 29 74, lub drogą elektroniczną: e-mail: jagjur@poczta.onet.pl .
Zgłoszenia udziału  należy przesłać do 05  lutego 2010 roku. Wzór Karty Zgłoszenia znajduje się na stronie Biblioteki Pedagogicznej www.nowytarg.pbwnowysacz.pl. Szczegółowych informacji udziela kierownik warsztatów pani mgr Jagoda Jurkowska pod numerem telefonu 0 692 133 969.

 

 

Kierownik warsztatów metodycznych    Jagoda Jurkowska

Prezes Oddziału PTH   Robert Kowalski

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA