WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2009/2010

 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos-u

Szanowne Panie i Panowie
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

 

 Zaproszenie do udziału w warsztatach metodycznych

   Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne. Warsztaty odbywać się będą w cyklu czterech spotkań ze specjalistami z Instytutu Pamięci Narodowej. Swoim zakresem obejmować będą następujące zagadnienia:

1. „Kampania wrześniowa w Małopolsce.” (21 październik 2009r.)
2. „Społeczeństwo w okowach aparatu bezpieczeństwa” (z uwzględnieniem Krakowa i Małopolski) (26 październik 2009r.)
3. „Fenomen Solidarności” (z uwzględnieniem Krakowa i Małopolski (02 grudzień 2009r.)
4. „Podstawowe zjawiska i pojęcia związane z historią 1939-1989” (16 grudzień 2009r.)

Warsztaty będą prowadzone  przez specjalistów z  Instytutu Pamięci Narodowej: dr Teodora Gąsiorowskiego, dr Filipa Musiała i mgr Jarosława Szarka. Panowie owi posiadają stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów  metodycznych. Zajęcia odbywać się będą w październiku i listopadzie, w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, w godzinach od 13.00 do 15.00.

Po zakończeniu całego cyklu spotkań metodycznych uczestnicy uzyskają zaświadczenia potwierdzające ich udział w warsztatach. Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosić będzie 10 złotych. Uzyskane fundusze przeznaczone będą na honorarium dla prowadzących zajęcia.

Zgłoszenie udziału w warsztatach metodycznych następuje przez przesłanie Karty Zgłoszenia listownie na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1; faxem pod numer 018 266 29 74, lub drogą elektroniczną: e-mail: bibpednt@poczta.onet.pl .
Zgłoszenia udziału  należy przesłać do 15  października 2009 roku. Wzór Karty Zgłoszenia znajduje się na stronie Biblioteki Pedagogicznej www.nowytarg.pbwnowysacz.pl. Szczegółowych informacji udziela kierownik warsztatów pani mgr Jagoda Jurkowska pod numerem telefonu 0 692 133 969.

Zaproszenie do udziału w warsztatach metodycznych
Karta Zgłoszeniowa
Plakat b”Fenomen solidarności
 Plakat “Podstawowe zjawiska i pojęcia związane z historią 1939-1989”
Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów metodycznych 2009/2010