Wspomaganie pracy szkół

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369), do zadań biblioteki pedagogicznej należy :
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia dla nauczycieli.

 

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu proponuje różne formy wspierania pracy szkół w zakresie wynikającym z diagnozy przeprowadzonej na terenie szkoły:

Wykaz szkół korzystających z procesowego wspomagania
Zachęcamy do przeglądania na bieżąco strony Ośrodka Rozwoju Edukacji: