Wystawa “Dostał Jacek elementarz… czyli tajemnice starego tornistra”

W związku z naszym uczestnictwem w Tygodniu Bibliotek  oraz Nocy Muzeów serdecznie zapraszamy na wystawę dawnych podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych Dostał Jacek elementarz… czyli tajemnice starego tornistra”, która odbędzie się 18 maja 2019 w godz. 17.00 – 24.00.

Podręcznik to podstawowy, obok zeszytu i ołówka, atrybut ucznia i szkoły. Towarzyszy on zmaganiom
szkolnym już od starożytności przechodząc różne fazy i przemiany w wyglądzie, funkcjach, a nade
wszystko w przekazywanych treściach. Dlatego opierając się na przykładach wydawnictw
podręcznikowych z XIX i XX wieku postaramy się pokazać niektóre transformacje i ewolucje książek
szkolnych odzwierciedlające charakter, ducha i klimat czasów, w których powstały i były użytkowane.
Uzupełnieniem ekspozycji będą także różnorodne pomoce naukowo-dydaktyczne wykorzystywane w
dawnej szkole.