Wystawa pt. “TAJNE NAUCZANIE W NOWYM TARGU”

Wystawa pt. “TAJNE NAUCZANIE W NOWYM TARGU w 70. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”

Otwarcie:      Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu, 19 października 2009 r., godz. 13.00
Organizator:  Związek Nauczycielstwa Polskiego, Biblioteka Pedagogiczna w  Nowym Targu
Autor:           mgr Jagoda Jurkowska
Sposób prezentacji: ekspozycja do prezentacji wewnętrznej, 5 gablot, 4 antyramy
Informacje dodatkowe:  towarzyszy jej pokaz prezentacji multimedialnej pt. „Tajne nauczanie w Nowym Targu”oraz zestawienie bibliograficzne pt. “Tajna Organizacja Nauczycielska”
 

TAJNE NAUCZANIE W NOWYM TARGU
W 70. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

   Wystawę przygotowano w 70 rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
   Tajne nauczanie na terenie Polski było zjawiskiem bez precedensu w całej okupowanej przez Niemców Europie. Tajna szkoła pracowała w ramach państwa podziemnego, była formą cywilnego, społecznego oporu i samoobrony. Osiągnęła szeroki zasięg i powszechność na skutek powiązania działalności oświatowej z całokształtem życia konspiracyjnego. Podejmowali ją nie tylko nauczyciele, ale również księża, uczniowie i rodzice. Dzięki temu tajna szkoła była nie tylko jedną z najbardziej znaczących i dostrzeganych form zorganizowanej samoobrony społeczeństwa przed polityką okupanta, lecz także obroną dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem ich postaw i charakterów.
   Pomimo tego, iż konsekwencją tajnego nauczania były egzekucje, aresztowania, transporty do obozów śmierci i masowe pacyfikacje (w samym Nowym Targu zginęło około 5000 os), społeczeństwo nowotarskie nie tylko akceptowało formy działania w pracy kulturalno – oświatowej, ale czynnie się w nie włączało poprzez ukrywanie nauczycieli, wynajmowanie lokali w celu prowadzenia zajęć, przechowywanie zbiorów bibliotecznych, ostrzeganie przed niebezpieczeństwem.
   Wystawa została podzielona na 3 bloki tematyczne. W pierwszym naświetlono powstanie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Ukazano jej strukturę i formy działalności. Kolejne bloki poświęcono dziejom jawnego i tajnego nauczania w Nowym Targu. Zrekonstruowano listę nauczycieli zajmujących się tajnym nauczaniem oraz przybliżono sylwetki niektórych z nich. Podsumowaniem wystawy jest próba ukazania specyfiki tajnego nauczania.
   Na wystawie wykorzystano kopie dokumentów, fotografii, czasopism wydawanych w czasie okupacji. Archiwalia pochodzą ze zbiorów Muzeum Oświaty działającym przy Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu.

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. TAJNE NAUCZANIE W NOWYM TARGU

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE PT. TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA