ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Dnia 6 grudnia 2017 r. odbyły się zajęcia dla uczniów kl. 4 technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, których tematem była “Sztuka interpretacji obrazu, rzeźby, plakatu”. Świadome i pełne odbieranie dzieł artystycznych jest jedną z cech, jakie powinien posiadać nie tylko maturzysta, ale każdy dobrze wykształcony człowiek. Podczas lekcji młodzież poznawała, na wybranych przykładach, zasady kompozycji, ujęcia tematu, symbolikę i inne elementy dzieła sztuki, świadczące o możliwościach przekazu treści różnymi środkami. Uczniowie otrzymali krótkie wskazówki na co należy zwracać szczególną uwagę przy interpretacji dzieł sztuki oraz jakie wydawnictwa i informacje mogą być w tym pomocne.