Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Zakopanem serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy powiatu tatrzańskiego na spotkanie szkoleniowe realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Gimnazjalnej 14 w Zakopanem.

Tematyka spotkania:

  • Problemy dostosowania dzisiejszej biblioteki do wymogów społeczeństwa sieciowego poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych bibliotekarzy
  • Twórczość Agnieszki Osieckiej (1936-1997) i jej próba narracji życia codziennego w PRL-u.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli!