1 października -Międzynarodowy Dzień Seniora

Święto obchodzone corocznie, ustanowione 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zagadnienia starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacja, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa.

Starzejący się ludzie są jak muzeum:
nieważna jest fasada, ważna jest zawartość.

Janne Moreau

W naszej bibliotece dostępnych jest dużo ciekawych artykułów i książek na temat osób starszych. Zapraszamy!