Literacka Mapa Nowego Sącza

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wspólnego projektu – stwórzcie razem LITERACKĄ MAPĘ NOWEGO SĄCZA!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu w ramach współpracy z nauczycielami bibliotek szkolnych proponuje wspólne czytelnicze przedsięwzięcie, którego celem – tym razem – jest zachęcenie uczniów do poznania topografii Nowego Sącza poprzez popularyzację książek pisarzy – patronów nowosądeckich ulic.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy do realizacji projektu czytelniczego „Literacka mapa Nowego Sącza”.

Cele, harmonogram, spis ulic i załączniki dostępne są poniżej do pobrania.

Biblioteki szkolne zdecydowane na udział w projekcie przesyłają deklarację uczestnictwa (zał. 2) na adres: pbw_info@poczta.onet.pl w terminie do 1 marca 2019 r. (w temacie poczty prosimy wpisać: LITERACKA MAPA).

Zdjęcia w formacie JPG – maksymalnie 10 z danej szkoły – prosimy przekazać według listy uczniów (zał. 4) do Czytelni PBW w Nowym Sączu wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych (zał. 5) w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

Cele i harmonogram

Zał. 1. Kontrakt klasa-biblioteka
Zał. 2 Deklaracja o przystąpieniu do projektu
Zał. 3. Wykaz ulic
Zał. 4. Wykaz uczniów
Zał. 5 Dane osobowe – zgoda