„Moje spotkania z Janem Pawłem II” – projekt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu zaprasza do udziału w projekcie: „Moje spotkania z Janem Pawłem II”.

W związku z ogłoszeniem roku 2020 Rokiem Jana Pawła II zapraszamy wszystkich zainteresowanych do refleksji na temat osoby Jana Pawła II oraz nad Jego znaczeniem dla Polski i świata.  Zachęcamy do przelania na papier przemyśleń czy wspomnień ze spotkań, pielgrzymek, kazań, z obejrzanych relacji telewizyjnych, z przeczytanych utworów itp.

Ideą projektu jest spisanie relacji poprzez twórcze wyrażanie swoich przemyśleń inspirowanych życiem i nauką papieża Jana Pawła II.  Relacje te będą służyć kształtowaniu etycznych postaw młodego pokolenia Polaków.

Zasady udziału:

 1. Organizatorem projektu „Moje spotkania z Janem Pawłem II ” jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu.
 2. W projekcie „Moje spotkania z Janem Pawłem II” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Uczestnikami projektu”.
 3. Efektem refleksji jest praca pisemna o objętości nie większej niż 2 strony formatu A4 w formie:
  – rękopisu (czytelnego),
  – wydruku komputerowego w formacie Word (czcionka Times New Roman 12).
 4. Prace Uczestników projektu przyjmujemy do końca maja 2020 r.
 5. Każda przesłana praca musi zawierać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przetwarzanie wizerunku – zał. 1. (Zgoda na przetwarzanie).
 6. Praca bez w/w zgody nie będzie brana pod uwagę.
 7. Przystąpienie do projektu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody Uczestnika projektu na przekazanie praw autorskich do niniejszej pracy Organizatorowi projektu. Organizator projektu nie zwraca nadesłanych prac.
 8. Prace można dostarczać:
  – osobiście – do Czytelni PBW w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61,
  – pocztą elektroniczną na adres: pbw_info@poczta.onet.pl (z dopiskiem w temacie „Moje spotkania z Janem Pawłem II”),
  – pocztą tradycyjną na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem „Moje spotkania z Janem Pawłem II”).
 9. Prace Uczestników projektu będą publikowane na stronie biblioteki www.pbwnowysacz.pl
 10. Wśród Uczestników projektu rozlosujemy 10 nagród książkowych.