Nasza publikacja

Pragniemy zaprezentować szerszemu gronu Czytelników dorobek poetycki uczniów szkół podstawowych z terenu Nowego Sącza i okolic, będący pokłosiem organizowanego w latach 2014-2019 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „CZYTAM, BO LUBIĘ”. 

Współczesny świat oferuje młodemu człowiekowi wiele atrakcji. O uwagę i zainteresowanie odbiorcy walczą różne media, a na ich użytkowników czekają liczne oferty spędzania wolnego czasu. Zaproponowany przez bibliotekę pedagogiczną konkurs zwraca uwagę młodego człowieka na całkowicie odmienny sposób wykorzystania czasu wolnego – rozwijanie zamiłowania do poezji, uważność na piękno słowa, twórczości i kreatywność poetycką.

Głównym celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie literackiej twórczości dziecięcej, popularyzacja czytania oraz promocja uzdolnionych uczniów poprzez publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Konkurs stwarzał  również możliwość prowadzenia współpracy ze szkołami,  nauczycielami, w tym nauczycielami bibliotekarzami szkolnymi.

Publikacja zawiera jedynie wiersze nagrodzone i wyróżnione w poszczególnych edycjach konkursu.

Mamy nadzieję, że oprócz wdzięcznej lektury wydawnictwo niniejsze posłuży do wspierania  twórczości literackiej uczniów, promowania efektów pracy szkół i nauczycieli, oraz do przygotowania szkolnych imprez poświęconych książce, bibliotece i czytaniu.

Publikacje prześlemy szkołom , z których pochodzili laureaci czterech edycji konkursu.