Ogłaszamy nabór do Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Od 2014 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu prowadzi wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych realizowane w formie sieci współpracy i samokształcenia.
W roku szkolnym 2018/2019 również zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych doskonaleniem warsztatu pracy i własnym rozwojem zawodowym do zgłaszania uczestnictwa w nowej sieci, która rozpocznie działalność 3 października 2018 roku.

Cele sieci:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci,
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci,
  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
  • poszerzenie kompetencji uczestników sieci,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Uczestnictwo w sieci można zgłaszać do 27 września 2018 r. na adres e-mail: pbw_info@poczta.onet.pl (w temacie poczty prosimy podać: Sieć nauczycieli bibliotekarzy lub telefonicznie: 18 443 70 67 w. 22 (kontakt: Barbara Kozik).

Z A P R A S Z A M Y!