„Opowiem Wam o Janie Pawle II” – konkurs na lapbook

Konkurs organizowany jest z okazji  stulecia urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża  oraz w związku z ogłoszeniem przez  Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020, rokiem Świętego Jana Pawła II.

Posłowie w uchwale ustanawiającej Rok Św. Jana Pawła II zwrócili uwagę, że zajmuje On szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy o życiu i działalności papieża Jana Pawła II,
  • rozwijanie kreatywności uczniów,
  • kształcenie umiejętności poszukiwania informacji,
  • doskonalenie myślenia logicznego i łączenia faktów.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Szkoła przekazuje do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu maksymalnie 3 prace uczniów. Organizator nie zapewnia nagród na etap szkolny.

Prace należy składać w terminie do 15 marca 2020 roku  (osobiście lub drogą pocztową).

Patronat honorowy: STAROSTA NOWOSĄDECKI MAREK KWIATKOWSKI

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu zachęca do korzystania ze zbiorów bibliotecznych przy poszukiwaniu informacji o Janie Pawle II potrzebnych do wykonania lapbooka.

Pytania do Organizatora należy kierować na adres e-mail: pbw_info@poczta.onet.pl  tel. 18 443 70 67 w. 22