Projekt Edukacyjny Ciemności Kryją Ziemię

CIEMNOŚCI KRYJĄ ZIEMIĘ

  • Projekt Urzędu Marszałkowskiego przeznaczony jest dla nauczyceli i uczniów małopolskich szkół,
  • ma na celu wspieranie w zakresie poszerzenia wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,
  • edukacja na temat przeszłości ma być przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłości, a także znaczenia wartości takich jak tolerancja, empatia, otwartość i odpowiedzialność za przyszłość.

PRZEBIEG PROJEKTU

Na początku proponujemy nauczycielom udział w jednodniowych konferencjach w 5 miastach Małopolski. Następnie uczestnicy, którzy zechcą zaangażować się w projekt wezmą udział w studyjnym wyjeździe (m.in. do Muzeum Obozu Zagłady w Bełżcu i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) uzupełnionym o dodatkowe warsztaty. W następnym roku chcemy na podobne wizyty studyjne zabrać młodzież, z którą nasi nauczyciele będą pracować.

Projekt jest w całości finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego. Udział w nim jest bezpłatny zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Więcej informacji na http://malopolskapamieta.pbwnowysacz.pl/

Partnerzy Projektu: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Forum Dialogu, Rada opiniodawczo-doradcza ds. edukacji o Holokauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja Nomina Rosae, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, a także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i IPN Warszawa.
Projekt realizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Nowym Sączu.