Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy uczestniczki spotkania wymieniały się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów oraz podawały przykłady ciekawych przedsięwzięć bibliotecznych.  Z zainteresowaniem wysłuchały również wykładu Elżbiety Kyc z filii PBW w Zakopanem pt.”Agnieszka Osiecka – „najbardziej wolny z istniejących ptaków”.