Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy – zaproszenie do udziału w roku szkolnym 2019/2020

W ramach realizacji zadania wspomagania pracy szkół i placówek zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych do udziału w SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH.

Czym jest sieć współpracy i samokształcenia? Jak pracujemy i co możesz zyskać?

Sieć to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy jego załogą.  Marshall McLuhan

Sieć to typ struktury organizacyjnej zespołu charakteryzujący się następującymi cechami:

 • brak hierarchii,
 • brak członu kierowniczego,
 • brak podporządkowania,
 • dominacja więzi informacyjnych i więzi współpracy,
 • tymczasowość ustaleń odnośnie obowiązków,
 • specjalizacja wynikająca z zainteresowań i fachowości,
 • minimalny stopień sformalizowania procedur działania.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu organizuje zespoły samokształceniowe dla środowiska nauczycieli bibliotekarzy szkolnych od lat 90-tych.
W 2014 roku – w związku z nowymi zadaniami bibliotek pedagogicznych – nadaliśmy tej formie współpracy sformalizowany charakter i od tego czasu nasza placówka zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do uczestnictwa w pracy SIECI. Zwykle liczy ona 20-25 nauczycieli. W ciągu roku szkolnego spotykamy się 3-4 razy. Miejsca spotkań sieci to: biblioteka pedagogiczna, biblioteki szkolne, organizujemy również wycieczki dydaktyczne. Koordynatorem sieci jest pracownik biblioteki pedagogicznej. Wykłady, prezentacje, warsztaty prowadzą pracownicy biblioteki pedagogicznej, uczestnicy sieci lub zaproszeni goście. Corocznie określamy potrzeby samokształceniowe grupy i dokonujemy ewaluacji pracy sieci. Do porządkowania wiedzy i wymiany informacji wykorzystujemy Padlet – tablice są dostępne jedynie dla „sieciowiczów”. Uczestnicy sieci otrzymują również co miesiąc skany interesujących artykułów z prasy fachowej, które mogą wykorzystać w pracy bibliotecznej, dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciele doskonalący się w sieci otrzymują każdorazowo zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w spotkaniu.

Cele sieci:

 • doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników sieci,
 • aktualizowanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby bibliotek szkolnych,
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza dobrych praktyk stosowanych w pracy bibliotecznej i pedagogicznej,
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy bibliotekarzami, szkołami,
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, jak: konkursy, projekty czytelnicze itp.

Jeżeli chcesz się doskonalić w takiej właśnie formie zgłoś akces do naszej sieci. Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2019 r. – tel. 18/ 443 70 67 w. 22 lub email: pbw_info@poczta.onet.pl

Pierwsze spotkanie sieci planowane jest na 9 października 2019 roku. Zaproszenie i program spotkania wysyłamy na adres szkoły oraz umieszczamy na www.pbwnowysacz.pl

Koordynator sieci – Barbara Kozik